De waarde van data-analyse voor marktonderzoek en het nemen van belangrijke zakelijke beslissingen

Ontdek hoe data-analyse bedrijven kan helpen waardevolle inzichten te verkrijgen voor effectieve marketingstrategieën, productverbeteringen en klanttevredenheid.

In de huidige zakelijke omgeving is het gebruik van data-analyse niet meer weg te denken. Data zijn overal om ons heen en we hebben toegang tot meer gegevens dan ooit tevoren. Door deze gegevens te analyseren, kunnen bedrijven waardevolle inzichten verkrijgen die hen kunnen helpen bij het nemen van belangrijke zakelijke beslissingen. Dit is vooral van belang bij marktonderzoek, waar data-analyse een sleutelrol speelt bij het verkrijgen van diepgaande inzichten in klantgedrag en markttrends.

Wat is data-analyse?

Data-analyse is het proces van het verzamelen, transformeren en modelleren van gegevens om waardevolle inzichten te verkrijgen. Dit proces omvat het gebruik van statistische en wiskundige technieken om gegevens te verwerken en te analyseren, zodat deze kunnen worden gebruikt om zakelijke beslissingen te nemen.

De waarde van data-analyse voor marktonderzoek

Data-analyse is van onschatbare waarde voor marktonderzoek, omdat het bedrijven in staat stelt om diepgaande inzichten te verkrijgen in klantgedrag en markttrends. Door het verzamelen en analyseren van gegevens over klantgedrag, kunnen bedrijven trends identificeren en patronen ontdekken die anders moeilijk te zien zouden zijn. Dit kan helpen bij het verbeteren van producten, het ontwikkelen van effectieve marketingstrategieën en het verbeteren van de algehele klantervaring.

Daarnaast kan data-analyse bedrijven helpen bij het identificeren van nieuwe kansen en het vermijden van potentiële valkuilen. Door gegevens te analyseren over markttrends, concurrenten en klantbehoeften, kunnen bedrijven snel en effectief reageren op veranderingen in de markt.  Dit kan het verschil maken tussen succes en falen in een concurrerende zakelijke omgeving.

Data analyse bij marktonderzoek en zakelijke beslissingen

Om data-analyse effectief te gebruiken voor marktonderzoek en zakelijke beslissingen, moeten bedrijven eerst bepalen welke gegevens ze nodig hebben en hoe ze deze kunnen verzamelen. Dit kan het verzamelen van gegevens van sociale media, enquêtes, klantgegevens of andere bronnen omvatten.

Vervolgens moeten bedrijven de juiste tools en technieken gebruiken om deze gegevens te analyseren en te interpreteren. Dit kan variëren van eenvoudige statistische analyses tot complexe modellen en algoritmen. Het is belangrijk dat bedrijven de juiste tools kiezen die passen bij hun behoeften en hun capaciteiten.

Conclusie

Kortom, data-analyse is van onschatbare waarde voor marktonderzoek en het nemen van belangrijke zakelijke beslissingen. Door gegevens te verzamelen, te analyseren en te interpreteren, kunnen bedrijven waardevolle inzichten verkrijgen die hen kunnen helpen bij het ontwikkelen van effectieve marketingstrategieën, het verbeteren van producten en het optimaliseren van de algehele klantervaring. Als je data-analyse nog niet hebt geïntegreerd in je marktonderzoek en zakelijke besluitvorming, is het tijd om dit te overwegen en te profiteren van de voordelen die het kan bieden.

Wil je weten hoe marktonderzoek jouw bedrijf kan laten groeien? BABLR helpt jou graag verder.
Contacteer ons vrijblijvend.

De impact van sociale media op marktonderzoek

Ontdek hoe sociale media de wereld van marktonderzoek hebben veranderd en hoe jouw bedrijf deze kan benutten om waardevolle inzichten te verkrijgen in de behoeften en voorkeuren van je klanten.

De opkomst van sociale media heeft de manier waarop bedrijven zaken doen drastisch veranderd. Het heeft bedrijven de mogelijkheid gegeven om direct te communiceren met hun klanten en meer inzicht te krijgen in hun behoeften en verwachtingen.

Sociale media hebben ook een grote impact gehad op marktonderzoek, omdat het nu mogelijk is om grote hoeveelheden data te verzamelen over het gedrag en de voorkeuren van consumenten.

Hieronder bespreken we de impact van sociale media op marktonderzoek en hoe je dit kan benutten

De impact van sociale media

 • Snellere gegevensverzameling: Traditioneel marktonderzoek was een tijdrovend proces, omdat het vaak lang duurde voordat er voldoende gegevens waren verzameld. Met sociale media kan je echter direct in contact komen met je doelgroep en hun feedback in real-time ontvangen.

 • Betere targeting: Sociale media bieden bedrijven de mogelijkheid om hun doelgroep nauwkeurig te targeten op basis van interesses, demografie en gedrag. Dit betekent dat je relevantere gegevens kunt verzamelen van de mensen die het meest waarschijnlijk geïnteresseerd zijn in jouw producten of diensten.

 • Meer gedetailleerde gegevens: Sociale media bieden bedrijven de mogelijkheid om meer gedetailleerde gegevens te verzamelen over de voorkeuren en interesses van consumenten. Door deze gegevens te analyseren, kan je beter begrijpen wat je doelgroep drijft en jouw producten en marketingstrategie daarop afstemmen.

 • Betere betrokkenheid: Door gebruik te maken van sociale media om in contact te komen met je doelgroep, kun je ook een betere betrokkenheid opbouwen met je klanten. Dit kan leiden tot meer loyaliteit en een beter begrip van hun behoeften en verwachtingen.

Hoe je sociale media kan benutten voor marktonderzoek

 • Monitor conversaties: Door het monitoren van conversaties op sociale media, kan je inzicht krijgen in de meningen en gevoelens van je doelgroep. Dit kan je helpen bij het identificeren van trends en het begrijpen van de behoeften van je klanten.

 • Voer enquêtes uit: Sociale media bieden bedrijven de mogelijkheid om enquêtes uit te voeren onder hun doelgroep. Dit kan je helpen bij het verzamelen van waardevolle feedback en het verkrijgen van inzicht in de behoeften en verwachtingen van je klanten.

 • Maak gebruik van analytics: Door gebruik te maken van sociale media analytics-tools, kan je waardevolle inzichten verkrijgen over het gedrag en de voorkeuren van je doelgroep. Dit kan helpen bij het verbeteren van je producten en marketingstrategie.

 • Maak gebruik van influencers: Influencers op sociale media hebben vaak een grote invloed op hun volgers en kunnen daarom waardevolle inzichten en feedback bieden over jouw producten of diensten.

Conclusie

Al met al is het duidelijk dat sociale media een grote impact hebben op marktonderzoek en bedrijven de mogelijkheid bieden om beter te begrijpen wat hun klanten willen en nodig hebben.

Door te luisteren naar conversaties, het uitvoeren van enquêtes, het analyseren van gegevens en samenwerking met influencers, kunnen bedrijven waardevolle inzichten verkrijgen die hen kunnen helpen bij het verbeteren van hun producten en marketingstrategieën.

Het is dus belangrijk om sociale media te benutten als een instrument voor marktonderzoek en een sterke aanwezigheid te hebben op deze platforms om effectief te communiceren met hun doelgroep en hun behoeften en verwachtingen beter te begrijpen.

Wil je weten hoe marktonderzoek jouw bedrijf kan laten groeien? BABLR helpt jou graag verder.
Contacteer ons vrijblijvend.

Meest gebruikte statistische technieken in marktonderzoek

In marktonderzoek is het belangrijk om informatie te verzamelen en te analyseren om inzicht te krijgen in de behoeften, wensen en gedragingen van consumenten.

Statistische technieken spelen hierbij een cruciale rol, omdat ze helpen om de gegevens te interpreteren en conclusies te trekken.

In dit blogartikel zullen we de tien meest gebruikte statistische technieken in marktonderzoek bespreken. We zullen ook uitleggen hoe deze technieken worden toegepast en wat hun beperkingen zijn. Dit zal lezers helpen om een beter begrip te krijgen van de verschillende opties die beschikbaar zijn voor het analyseren van gegevens in marktonderzoek en om te bepalen welke techniek het beste past bij hun specifieke doelen en vraagstellingen.

Statistische technieken

In het gebied van marktonderzoek zijn er een aantal statistische technieken die vaak worden gebruikt om gegevens te analyseren en conclusies te trekken. In dit artikel zullen we de tien meest gebruikte technieken bespreken en hoe ze worden toegepast in marktonderzoek.

1. Meetnauwkeurigheid: Dit is een techniek die wordt gebruikt om de nauwkeurigheid van een steekproef te bepalen. Meetnauwkeurigheid is belangrijk omdat het ons vertelt hoe nauwkeurig de resultaten van een onderzoek zijn en of de conclusies die we trekken op basis van de resultaten betrouwbaar zijn.

2. Regressie-analyse: Deze techniek wordt gebruikt om de relatie tussen twee of meer variabelen te onderzoeken. Regressie-analyse kan worden gebruikt om te voorspellen hoe veranderingen in een van de variabelen de andere variabelen beïnvloeden.

3. Chi-kwadraat-test: Deze techniek wordt gebruikt om te bepalen of er een significant verschil is tussen twee of meer groepen. Chi-kwadraat-testen worden vaak gebruikt om te bepalen of er een verband is tussen twee variabelen, zoals leeftijd en inkomen.

4. T-test: Deze techniek wordt gebruikt om te bepalen of er een significant verschil is tussen twee groepen. T-testen worden vaak gebruikt om te bepalen of er een verschil is tussen de gemiddelde scores van twee groepen, bijvoorbeeld tussen mannen en vrouwen.

5. ANOVA: ANOVA (analysis of variance) is een techniek die wordt gebruikt om te bepalen of er een significant verschil is tussen twee of meer gemiddelde waarden. ANOVA wordt vaak gebruikt om te bepalen of er een verschil is tussen de gemiddelde scores van verschillende groepen, bijvoorbeeld tussen verschillende leeftijdsgroepen.

6. Meettheorie: Meettheorie is een techniek die wordt gebruikt om te bepalen hoe betrouwbaar en valide een meetinstrument is. Dit is belangrijk in marktonderzoek omdat het ons helpt om te bepalen of we betrouwbare gegevens verzamelen en of we deze gegevens op een juiste manier interpreteren.

7. Clusteranalyse: Clusteranalyse is een techniek die wordt gebruikt om groepen of clusters te vormen op basis van gemeenschappelijke kenmerken. Deze techniek wordt vaak gebruikt in marktonderzoek om te bepalen hoe verschillende doelgroepen zich tot elkaar verhouden en om marketingstrategieën te ontwikkelen die specifiek zijn gericht op deze doelgroepen.

8. Factorenanalyse: Factorenanalyse is een techniek die wordt gebruikt om de relatie tussen verschillende variabelen te onderzoeken en om deze variabelen te groeperen in coherente factoren. Deze techniek wordt vaak gebruikt in marktonderzoek om te bepalen wat de belangrijkste determinanten zijn van het gedrag van de consument en om marketingstrategieën te ontwikkelen die gericht zijn op deze determinanten.

9. Correspondentie-analyse: Correspondentie-analyse is een techniek die wordt gebruikt om te bepalen hoe verschillende groepen zich tot elkaar verhouden op basis van meerdere variabelen. Deze techniek wordt vaak gebruikt in marktonderzoek om te bepalen hoe verschillende doelgroepen zich tot elkaar verhouden en om deze doelgroepen beter te begrijpen.

10. Discriminant-analyse: Discriminant-analyse is een techniek die wordt gebruikt om te bepalen of er een significant verschil is tussen twee of meer groepen op basis van een of meerdere variabelen. Deze techniek wordt vaak gebruikt in marktonderzoek om te bepalen of er verschillen zijn tussen verschillende doelgroepen en om marketingstrategieën te ontwikkelen die gericht zijn op deze doelgroepen.

Conclusie

Al deze statistische technieken zijn belangrijk in marktonderzoek omdat ze helpen om de gegevens te analyseren en conclusies te trekken over de bevindingen van het onderzoek. Het is belangrijk om te onthouden dat elke techniek zijn eigen beperkingen heeft en dat het gebruik ervan afhankelijk is van de specifieke vraagstelling en het doel van het onderzoek.

Wil je weten hoe marktonderzoek jouw bedrijf kan laten groeien? BABLR helpt jou graag verder.
Contacteer ons vrijblijvend.

Marktonderzoek mythbusters: Ontdek de waarheid achter populaire mythes

Marktonderzoek mythbusters

De waarheid achter de mythes van marktonderzoek: de belangrijkheid en waarde voor elk bedrijf.

Marktonderzoek is een belangrijk onderdeel van elk succesvol bedrijf, maar er bestaan helaas veel mythes over wat het is en hoe het gebruikt wordt. Sommigen denken bijvoorbeeld dat het alleen gebruikt wordt door grote bedrijven, of dat het te duur is voor kleinere bedrijven. In dit artikel gaan we op zoek naar de waarheid achter deze mythes en laten we zien waarom marktonderzoek juist zo waardevol kan zijn voor elk bedrijf. We geven ook enkele praktische tips om het meeste uit marktonderzoek te halen. Blijf dus lezen om meer te weten te komen over de waarheid achter de mythes over marktonderzoek.

Marktonderzoek mythbusters

Mythe #1: Marktonderzoek is te duur.

Hoewel het waar is dat sommige markt onderzoeksprojecten duur kunnen zijn, zijn er ook veel kosteneffectieve opties beschikbaar. Online enquêtes kunnen bijvoorbeeld een relatief goedkope manier zijn om gegevens van een groot aantal mensen te verzamelen. Bovendien zijn er veel marktonderzoekbureaus die betaalbare diensten aanbieden, en er zijn ook veel instrumenten en middelen beschikbaar voor het uitvoeren van marktonderzoek met een budget.

Mythe #2: Marktonderzoek kost te veel tijd.

De tijd die nodig is voor marktonderzoek kan variëren, afhankelijk van de omvang en complexiteit van het project. Er zijn echter manieren om het proces te stroomlijnen en de tijd die het kost te minimaliseren. U kunt bijvoorbeeld online enquête tools gebruiken om snel gegevens te verzamelen, of u kunt een marktonderzoeksbureau inhuren om de gegevensverzameling en -analyse voor u af te handelen.

Mythe #3: Marktonderzoek is niet betrouwbaar.

Marktonderzoek kan een betrouwbare bron van informatie zijn als het goed wordt uitgevoerd. Het is echter belangrijk om de juiste onderzoeksmethoden te kiezen en uw onderzoek zorgvuldig op te zetten en uit te voeren om ervoor te zorgen dat de gegevens die u verzamelt nauwkeurig en representatief zijn. Werken met een gerenommeerd marktonderzoeksbureau kan er ook toe bijdragen dat uw onderzoek betrouwbaar is.

Mythe #4: Marktonderzoek is alleen nuttig voor grote bedrijven.

Naast de prijsbepaling is de customer service ook belangrijk. Mensen zijn bereid om meer te betalen voor een betere klantendienst. Een vlot retourbeleid of advies op maat zijn daarbij belangrijke peilers.

Mythe #5: Marktonderzoek kan de toekomst voorspellen.

Hoewel marktonderzoek waardevolle inzichten kan verschaffen in huidige trends en patronen, is het geen kristallen bol die de toekomst kan voorspellen. Marktonderzoek kan bedrijven helpen geïnformeerde beslissingen te nemen op basis van de gegevens die op dat moment beschikbaar zijn, maar het kan niet voorspellen hoe de markt zich zal ontwikkelen of hoe consumenten zich in de toekomst zullen gedragen.

Feit: Marktonderzoek kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Enkele veel voorkomende methoden zijn online enquêtes, focusgroepen, interviews en analyse van secundaire gegevensbronnen zoals sectorrapporten en overheidsstatistieken.

Mythe #6: Marktonderzoek is hetzelfde als marktanalyse.

Hoewel marktonderzoek en marktanalyse verwant zijn, zijn ze niet hetzelfde. Marktonderzoek omvat het verzamelen van gegevens over een specifieke markt of doelgroep, terwijl marktanalyse deze gegevens gebruikt om trends, patronen en andere aspecten van de markt te begrijpen. Marktanalyse kan bedrijven helpen weloverwogen beslissingen te nemen over hoe ze zich in de markt moeten positioneren en hoe ze met andere bedrijven moeten concurreren.

Mythe #7: Marktonderzoek is alleen nuttig voor bedrijven in bepaalde sectoren.

Marktonderzoek kan nuttig zijn voor bedrijven in zeer uiteenlopende sectoren. Of u nu fysieke producten, diensten of beide verkoopt, marktonderzoek kan u helpen uw doelmarkt beter te begrijpen en weloverwogen beslissingen te nemen over hoe u kunt groeien en slagen.

Mythe #8: Marktonderzoek is alleen nuttig voor bedrijven die hun omzet willen verhogen.

Hoewel marktonderzoek bedrijven zeker kan helpen hun omzet te verhogen, kan het ook nuttig zijn voor andere doeleinden. Marktonderzoek kan bedrijven bijvoorbeeld helpen om nieuwe groeikansen te identificeren, om hun producten of diensten te verbeteren of om het concurrentielandschap beter te begrijpen.

Mythe #9: Marktonderzoek is alleen nuttig voor bedrijven die nieuwe producten of diensten lanceren.

Marktonderzoek kan nuttig zijn voor bedrijven in elk stadium van hun ontwikkeling, niet alleen wanneer ze nieuwe producten of diensten lanceren. Bedrijven kunnen marktonderzoek bijvoorbeeld gebruiken om nieuwe groeikansen te identificeren, om hun bestaande producten of diensten te verbeteren, of om hun doelmarkt beter te begrijpen.

Mythe #10: Marktonderzoek wordt alleen gebruikt om producten te verkopen.

In werkelijkheid kan marktonderzoek worden gebruikt om een breed scala aan informatie te verzamelen, zoals klanttevredenheid, concurrentieanalyse en productontwikkeling. Dit kan helpen bij het nemen van beslissingen voor de groei en verbetering van een bedrijf.

Conclusie

In conclusie kan worden gesteld dat marktonderzoek een krachtige tool is voor bedrijven om inzicht te krijgen in de behoeften en wensen van hun klanten, evenals in de concurrentie en de markt in het algemeen. Hoewel het vaak wordt geassocieerd met verkoopdoeleinden, kan het ook worden gebruikt voor een breed scala aan doeleinden, zoals productontwikkeling en besluitvorming. Dit maakt het een belangrijk onderdeel van een effectieve bedrijfsstrategie.

Wil je weten hoe marktonderzoek jouw bedrijf kan laten groeien? BABLR helpt jou graag verder.
Contacteer ons vrijblijvend.

Hoe concurrentie jouw bedrijf kan helpen groeien

Een concurrentieanalyse is een krachtig middel om jouw sterktes en zwaktes te vergelijken met die van de concurrentie

Je hebt het goed gelezen, concurrentie kan er ook voor zorgen dat je bedrijf groeit! Door je concurrentie breed in kaart te brengen, ga je na hoe jij je verhoudt ten opzichte van de concurrentie.

Dit doe je met de welbekende concurrentieanalyse. 

Concurrentieanalyse

Door een uitgebreide concurrentieanalyse uit te voeren, ontdek je welke strategie je concurrenten hanteren om zich in de markt te plaatsen. Op die manier geniet je van een concurrentievoordeel. Het is belangrijk om deze analyse meermaals uit te voeren. Vandaag de dag bevinden wij ons namelijk in een snel veranderende markt. Met de volgende stappen geven we mee hoe je de concurrentie in kaart brengt en hier voordeel uit haalt.

Rechtstreekse concurrenten

In het begin van de analyse breng je de rechtstreekse concurrenten in beeld. Het zijn bedrijven die hetzelfde product of service aanbieden aan dezelfde doelgroep. Neem de belangrijkste concurrenten want er zijn ongetwijfeld veel spelers in de heersende markt.

Producten en diensten

Daarnaast kijk je naar welke producten of diensten ze aanbieden en voor welke prijs. Bepaal op die manier waar eventueel je voordeel ligt. Is jouw product of dienst van hogere kwaliteit? Biedt iedereen dezelfde producten of diensten aan of heb jij als bedrijf een onderscheidend vermogen op een bepaald vlak? Heb je een innovatief kenmerk waar je mee kan uitpakken? Het zijn allemaal vragen waardoor je het onderscheidend vermogen bepaalt.

Prijszetting

Naast de prijsbepaling is de customer service ook belangrijk. Mensen zijn bereid om meer te betalen voor een betere klantendienst. Een vlot retourbeleid of advies op maat zijn daarbij belangrijke peilers.

Marketingactiviteiten

Tot slot neem je een duik in de marketingactiviteiten van je concurrenten. Op welke manier proberen zij een beeld te vormen van hun dienst of product bij hun doelgroep? Je gaat na hoe ze promotie inzetten in hun communicatie.

Nadat je al deze zaken hebt opgenomen, vergelijk je hun sterktes en zwaktes met de jouwe. De resultaten hiervan neem je op in de verdere strategie.

Conclusie

Om alles nog eens kort samen te vatten, kan je aan de hand van het 4P-model de concurrentie kort in kaart brengen:

 • Product: wat verkopen jij en je concurrenten?
 • Prijs: welke prijszetting hanteer jijzelf en je concurrent hiervoor?
 • Plaats: waar verkoop jij je product of dienst en waar doet de concurrent dat?
 • Promotie: Hoe promoot je deze product of dienst in tegenstelling tot de concurrent?

Wil je weten hoe marktonderzoek jouw bedrijf kan laten groeien? BABLR helpt jou graag verder.
Contacteer ons vrijblijvend.

Correct onderzoek uitvoeren door onderzoeksethiek

Goed marktonderzoek doe je door rekening te houden met de ethiek van onderzoek. Dit zijn voorgeschreven deontologische regels, bepaalt door onze wetgeving.

Je moet in lijn zijn met de onderzoeksethiek als je marktonderzoek uitvoert.

Denk daarbij aan de GDPR-wetgeving en het registreren en bijhouden van data van de respondenten. Let er bijvoorbeeld op dat jij je niet schuldig maakt aan onethische marketingpraktijken.

Sugging en frugging 

Dit zijn twee vormen van onethische marketingpraktijken. Sugging is het verkopen van producten of diensten in de vorm van onderzoek. Frugging is gelijkaardig maar daar doe je aan fondsenwerving in de vorm van onderzoek. Vermijd deze vormen ten alle tijde! Maar hoe ga je dan wel aan de slag met correct marktonderzoek?

Deontologische regels

Door rekening te houden met voorgeschreven regels doe je aan correct marktonderzoek. Daarbij staat de anonimiteit, controle van de steekproeven, structuur voor de ondervraging van de respondenten allemaal centraal.

De grootste pijler is de toestemming van deelnemers bij elke soort onderzoek. Er wordt verwacht dat er zowel toestemming is maar dat de gegevens ook beschermd worden.

GDPR-wetgeving

De GDPR of General Data Protection Regulation wetgeving staat in voor de bewaking van persoonsgebonden gegevens. Bij marktonderzoek wordt hier delicaat mee omgegaan. Alle data wordt correct bijgehouden aan de hand van een dataregister. 

Deze privacywetgeving duikt vooral op als we werken met persoonsgebonden gegevens. Voorbeelden zijn je naam, adres, e-mail, … Bij gegevens die niet persoonsgebonden zijn, kunnen we spreken van geanonimiseerde gegevens. Deze kunnen niet gelinkt worden een aan specifiek persoon. Door rekening te houden met volgende regels en wetgeving doe je aan ethisch marktonderzoek.

Wil je weten hoe marktonderzoek jouw bedrijf kan laten groeien? BABLR helpt jou graag verder.
Contacteer ons vrijblijvend.

Hoe betrouwbaar zijn de resultaten van peilingen?

Peilingen zijn een middel om te weten te komen wat er zoal speelt onder de bevolking.

In de media komen verschillende onderzoeken naar boven. Politieke peilingen bijvoorbeeld, maar ook de populariteit van een merk en nog vele andere zaken, kunnen via peilingen gemeten worden. In hoeverre geven deze peilingen de werkelijkheid dan goed weer? 

Resultaten van peilingen hebben soms de rare neiging om een eigen leven te gaan leiden. Hoe weet je dan of een peiling betrouwbaar is? Wat maakt een peiling juist niet betrouwbaar? Deze zaken kan je alvast checken:

Is de peiling representatief? 

Om een beeld te krijgen van de mening van een hele bevolking moet je ervoor zorgen dat alle lagen van je bevolking voorkomen in in je groep bevraagde respondenten. Jong-oud, arm-rijk, man-vrouw. Een goede mix van de hele bevolking dus. Dit is niet zo gemakkelijk als het lijkt.

Bij een digitale peiling wordt namelijk gebruik gemaakt van lijsten van mensen die zichzelf aanmelden en dit zijn dus dus alleen mensen die de beschikken over internet, toevallig de website hebben bezocht, en besluiten om mee te doen aan het onderzoek. Als onderzoeker kan je maar beter zorgen dat de steekproef zo representatief mogelijk is.

Hoe groot is de steekproef?

Hoe kleiner je onderzochte groep, hoe minder betrouwbaar het resultaat. Bijvoorbeeld in een geneesmiddelenonderzoek, wanneer je een geneesmiddel test bij 20 mensen, weet je lang niet zeker of je bij de volledige bevolking wel hetzelfde effect bekomt. Denk ook aan de TV-reclame waarbij een antirimpelcrème getest is bij zeker 17 personen.

Hoe is de vraagstelling?

Vragen kunnen je in de richting van bepaalde antwoorden duwen. Door je mening te verwerken in je vraag, onduidelijke vragen te stellen, enz. kan een respondent antwoord geven dat niet aansluit bij zijn effectieve mening, wat je peiling minder betrouwbaar maakt.

Wordt er rekening gehouden met een foutenmarge?

De foutenmarge geeft aan in hoeverre de resultaten van je peiling overeenkomen met de mening van de hele bevolking, een manier om te meten hoe effectief je peiling is. Hoe kleiner de foutmarge, hoe betrouwbaarder de resultaten van je peiling. Hoe groter de foutmarge, hoe kleiner de kans dat je de mening van de populatie hebt. 

We spreken hier van een betrouwbaarheidsinterval. Als we bijvoorbeeld een betrouwbaarheid van 95% hebben, dan zal het resultaat als we dezelfde vraag 100 keer aan een andere steekproef stellen, in 95% van de gevallen binnen dezelfde marges liggen.  

In de berichtgeving over peilingen wordt wel eens weggelaten hoe groot de foutenmarge is, wat het resultaat minder betrouwbaar maakt.

Hoe worden de resultaten geïnterpreteerd?

Na een peiling kunnen mensen een betekenis aan cijfers geven die ze eigenlijk nog niet hebben en de cijfers kunnen ook invloed krijgen op de werkelijkheid. 

Bijvoorbeeld bij verkiezingen. Wanneer het stemgedrag van de bevolking wordt gepeild, is het niet ondenkbaar dat het stemgedrag op de verkiezingsdag zelf hierdoor beïnvloed wordt. In de peilingen hoor je wie er hoogstwaarschijnlijk gaat winnen, waardoor je gaat denken dat die partij wellicht beter is.  Er zijn dan ook mensen die zich bij de meerderheid willen voegen. Anderen proberen er dan weer voor te zorgen dat de grootste partij minder stemmen zal krijgen door bewust op een andere partij te stemmen.

Bovendien kan de visualisering van het resultaat een grote invloed hebben. Cijfers worden nu eenmaal vaak gebruikt om een bepaald hypothese te framen.

Conclusie

Per definitie is niet elke peiling onbetrouwbaar, maar bij het evalueren van de resultaten is het is wel van belang dat je even nagaat of bovenstaande zaken zeker in orde zijn.

Wil je weten hoe marktonderzoek jouw bedrijf kan laten groeien? BABLR helpt jou graag verder.

Contacteer ons vrijblijvend.

Hoe grote merken marktonderzoek gebruiken om hun bedrijf te laten groeien

Wat hebben grote bedrijven met elkaar gemeen? Je creëert iets van jezelf en gooit het de wereld in. Maar hoe gaat het publiek daarmee om? Hoe kan je jouw bedrijf onderscheiden van de anderen? In elk bedrijf werkt er wel een Lien, Sarah of een Davy, hoe maak je net van jouw creatie een succes?

De volgende grote bedrijven hebben één ding met elkaar gemeen, ze doen aan marktonderzoek. Dit kan jouw bedrijf namelijk helpen een sterkere reputatie en geloofwaardigheid op te bouwen, je naamsbekendheid te vergroten, trends in de markt te begrijpen,  te weten wat er speelt bij je doelgroep en zicht te krijgen op de effectiviteit van je marketingstrategie.

Laat ons eens kijken hoe deze grote merken hun marktonderzoeksresultaten hebben benut, om het maximum uit hun creatie te halen.

Airbnb meet klantentevredenheid via NPS en CSAT

Deze online dienst voor de verhuur en boeking van accommodaties, werd in 2008 opgericht. Het groeide uit tot een globaal bedrijf, actief in 191 landen. In 2017 verwerkten ze wereldwijd dagelijks 500.000 overnachtingen. Geen kleine speler meer dus!

Airbnb vraagt zijn klanten om na hun trip, hun zeg te doen over hun algemene ervaring, een aantal sterren geven voor die reis of gast (Customer Satisfaction Score of CSAT) en een NPS score geven aan Airbnb zelf.  Met deze gegevens kunnen ze de verhuurders beoordelen en hun werking aanpassen aan de verwachtingen van de doelgroep.

Airbnb heeft een speciale onderzoeksgroep die informatie over haar klanten verzamelt. Door gebruik te maken van hun uitgebreide datasets, die bestaat uit gast- en hostinteracties, hebben deze datawetenschappers een voorspellend zoekmodel gebouwd om de stem van de klant te gebruiken voor hun zakelijke beslissingen.

Dove riep #Speakbeautiful in het leven

Uit het onderzoek dat dit cosmeticamerk voerde bleek dat vrouwen twee keer zoveel kans hadden om iets negatiefs over zichzelf te zeggen op Twitter als om iets positiefs te zeggen.

Vanuit het standpunt dat sociale media iets zou kunnen bijbrengen over body positivity in plaats van bodyshaming, stampte Dove  in 2015 samen met Twitter de bekroonde #SpeakBeautiful-campagne uit de grond. 

Na de lancering daalden die 5 miljoen negatieve tweets tot 3,4 miljoen – een daling van 36,8% jaar op jaar. De hashtag werd meer dan 168.000 keer gebruikt en de campagne was over het algemeen een enorme overwinning voor het merk.

Mc Donalds koos voor een gezondere levensstijl

McDonald’s is een van de grootste fastfoodketens ter wereld. Om de beste te blijven in de fastfoodindustrie, maakt deze keten vaak gebruik van marktonderzoek om haar klanten blij te maken. Heel vaak.

Hierdoor weet McDonald’s welke producten het goed doen, welke het meest betaalbaar zijn, welke reclame de klant effectief bekijkt, welke restaurants het vaakst bezocht worden en waarom.  Op basis van deze info past het zijn strategie en product aan om zijn klanten tevreden te stellen en beter te presteren dan zijn concurrenten.

Heel veel klanten van McDonald’s maakten zich bijvoorbeeld zorgen over de afwezigheid van gezonde en biologische etenswaren op het menu.

McDonald’s hield rekening met deze feedback en voegde gezonde items toe aan het menu, zoals appelschijfjes, en lanceerde zelfs een reclamecampagne om te bewijzen dat zijn kipnuggets en pasteitjes echt vlees bevatten.

Knorr ontdekte de liefde

Je kent het wel. Het populaire voedingsmerk dat draaide om gezinnen die na een zware dag samenkomen en samen genieten van een stevige maaltijd op basis van Knorr. 

Wel, modernere tijden hebben dit beeld veranderd. Het merk dreigde in de vergetelheid te raken door de jongere generaties omdat hun marketing niet op hen was afgestemd.

Gelukkig konden ze de consumenteninzichten uit een grootschalig onderzoek gebruiken om hen te helpen opgemerkt te worden door de jongere generaties. 

Met deze info in de hand lanceerde Knorr de campagne #TastesLikehome om de consument te laten zien dat ze smaak kunnen gebruiken om liefde te vinden, omdat mensen met dezelfde smaak beter met elkaar overweg kunnen.

Met een eenvoudige quiz konden mensen hun favoriete smaken ontdekken en werden ze in ‘persoonlijkheidstypes’ geplaatst. Vervolgens trapte het marketingteam af met het tweede deel van de strategie: matchmaking op smaak.

Een sociaal experiment volgde en alleenstaande vreemden werden gekoppeld aan een tafel met hun favoriete smaken. De resultaten werden gefilmd, ‘Love at First Taste’ zag het levenslicht en werd gedeeld op YouTube, Facebook en Twitter.

Het sociale delen dat daaruit voortkwam, overtrof eigenlijk de verwachtingen. Het doel was één miljard impressies, maar Knorr kreeg er meer dan twee miljard. Een duidelijke win!

Coca cola ging voor vanille na een succesvolle Twitter-enquête

Een andere grote speler die geen introductie nodig heeft. Dit merk weet hoe waardevol het is om in contact te blijven met zijn consumenten en feedback te krijgen over zijn producten. 

Coca-Cola hield het kort en krachtig met een eenvoudige maar effectieve Twitter-enquête om consumenten te laten focussen op hun nieuwe Coke with Coffee-assortiment. En het hield hen in de schijnwerpers.

Het ging in drie smaken: Dark Blend, Vanilla en Caramel. Coca-Cola vroeg hun volgers om te stemmen op degene die ze als eerste zullen proberen.

Door de hashtag #cokewithcoffee toe te voegen, zorgden ze ervoor dat het gesprek lang kon doorgaan. De snelle enquête maakte duidelijk naar welke smaak de meeste mensen uitkeken: vanille.

Het merk kwam ook te weten dat Caramel de op één na meest verwachte smaak was. Bovendien konden ze zien dat mensen er enthousiast over waren, dankzij de hashtag die iedereen begon te gebruiken. Door de nieuwe smaken te het leven in te roepen en mensen te vragen welke ze het eerst zouden proberen, zorgde Coca-Cola ervoor dat de focus op hun product lag. Het onderzoek diende om inzicht te krijgen in de voorkeuren van consumenten.

Door de positieve reacties op het nieuwe assortiment en de vraag werd Coca-Cola een ​​gespreksonderwerp op sociale media, wat een goede zaak is voor de marketing. 

Lego werd universeel

De speelgoedgigant ontdekte door marktonderzoek dat slechts 9% van de gebruikers van het speelgoed meisjes waren.

Door de jaren heen is LEGO vooral een jongens gericht speelgoedbedrijf geweest. Maar LEGO alle kinderen bereiken en voerde daarom een onderzoek uit onder 3.500 meisjes en hun moeders om inzicht te krijgen in de speelgewoonten van de kinderen en wat LEGO interessanter en aantrekkelijker zou maken voor jonge meisjes.

Na de conclusie van het marktonderzoek werd Lego’s productlijn genaamd “Friends” geboren. Deze lego zag er iets anders uit dan we gewoon zijn. Kleuren van de baksteen werden levendiger en diverser, de verpakking werd afgestemd specifiek op meisjes en de figuren werden ook aangepast. Ze werden groter,  zodat ze nu accessoires zoals haarborstels en portemonnees konden vasthouden.

Een uitbreiding die zeker wordt gesmaakt. Sinds Lego Friends in 2012 in de speelruimtes werd losgelaten werd de Deense speelgoedmaker een hit bij meisjes en blijft zijn marktaandeel in constructiespeelgoed vergroten. 

Apple lanceert Apple Customer Pulse

Een bedrijf dat waarde hecht aan online marktonderzoek? Apple – ooit van hen gehoord?

Hoewel het begon als een nieuwe start-up, is Apple een van de meest succesvolle bedrijven ter wereld. Door naar klanten te luisteren en deze informatie te gebruiken om hun producten te maken, kon Apple hun klanten precies dat geven waar ze op zaten te wachten.

Apple heeft Apple Customer Pulse ontwikkeld, een online platform waarop bepaalde gebruikers uitgenodigd worden om hun mening te geven over de producten. De online enquêtes van Apple Customer Pulse zijn eenvoudig te beheren en vragen dus  weinig tot geen inspanning van de respondenten om in te vullen, waardoor het aantrekkelijk is voor zowel klant als bedrijf.

Daarnaast verzamelt Apple ook info door meteen na aankoop een enquête via mail te bezorgen aan de klant. Meteen na aankoop, want dan zit de aankoop nog vers in het geheugen- Timing is cruciaal. 

Starbucks verzamelt ideeën van klanten met zijn My Starbucks Idea- platform

Last but not least: Starbucks is de grootste en meest succesvolle wereldwijde koffiehuisketen die er bestaat, uiteraard, allemaal dankzij marktonderzoek.

Starbucks focust zich in zijn marktonderzoek onder andere op culturele trends, sociale media, feedback van klanten en producttesten in de winkel. 

Uiteraard heeft ook deze grote kerel een eigen platform voor marktonderzoek. Het My Starbucks Idea-platform.

Met dit platform kunnen klanten, potentiële klanten en werknemers creatieve ideeën indienen die ze bedenken. Deze ideeën kunnen variëren van nieuwe aanbiedingen tot kleine wijzigingen in een ​​product. Starbucks houdt rekening met alle feedback van klanten voor hun bedrijfs- en marketingstrategie.

Conclusie

Iets om in gedachten te houden als je aan marktonderzoek doet, is dat het niet per se een  slechte zaak is als de theorie die je oorspronkelijk in gedachten had, niet blijkt te kloppen.

Het doel van marktonderzoek is er om te weten te komen wat er speelt. Zelfs als dit een verrassing blijkt of wil zeggen dat je van richting moet veranderen. Je bent in elk geval beter geïnformeerd dan toen je eraan begon. En van hieruit kan je weer vooruit.

Deze grote bedrijven gebruikten allemaal marktonderzoek om te weten wat er speelt bij hun doelgroep. Op deze manier bleven ze de concurrentie voor en kregen ze meer, gelukkige klanten. En dat is toch waar het allemaal om draait, die geweldige creatie zo bekend en geliefd mogelijk maken.

En daarom…

Daarom is marktonderzoek van essentieel belang om een ​​merk succesvol te maken.

En niemand die jou tegenhoudt om jouw geweldige creatie net zo groot te maken.

Wil je weten hoe marktonderzoek jouw bedrijf kan laten groeien? BABLR helpt jou graag verder.

Contacteer ons vrijblijvend.

Het belang van een pretest bij reclameboodschappen (+ bonus: 3 advertising fails)

pretesten van creatieve campagnes

Je bouwt al een tijdje aan je merk met allerlei advertenties. Misschien ben je zelfs redelijk succesvol, maar wil je toch nog betere resultaten halen. Of je moet communiceren over een moeilijk onderwerp.

Dan is een pretest van je communicatie een te overwegen piste.

In deze post leggen we je hier alles over uit en geven 3 campagnes waar het fout gelopen is.

Wat is pretesten?

Pretesten van creatieve ontwerpen is een process uit het communicatieonderzoek, waarbij je vóór je de eigenlijke campagne lanceert, een kleine groep respondenten gaat bevragen over wat ze vinden van de TV-spot, krantenadvertentie, banners en dergelijke meer. Pre-test is het tegenovergestelde van een post-test, waarbij er vooral rond (un)aided brand recognition wordt bevraagd.

Wat is het doel van pretesten?

Het doel van pretesten is om op drie vlakken consumer insights verzamelen: op cognitief, affectief en conatief vlak. 

Cognitief aspect

Een eerst aspect dat je met pretesten wil verifiëren is of de boodschap die gebracht wordt, gesnapt wordt door de doelgroep. Is de verwoording of het aanbod duidelijk?

Affectief aspect

Vervolgens wil je weten of de reclame mooi bevonden wordt. Hiermee testen we de primaire affectieve reactie die iemand heeft bij het zien van de advertentie. Zijn de beelden juist, is het lettertype aantrekkelijk, ondersteunt het geluid de boodschap?

Conatief aspect

Het doel van pretesten is tenslotte te ontdekken welke concepten (potentiële) klanten ertoe brengen een gewenste actie te ondernemen. Die actie kan zijn om iets te kopen, iets te bezoeken of een perceptie (awareness) te krijgen van een bedrijf. We verkennen hier vooral de intentie, maar het zijn ook slechts intenties.

Hoe verloopt een pretest reclameonderzoek?

Bij dit type onderzoek is er meestal een kwalitatief marktonderzoek (lees: Wat is het verschil tussen kwalitatief en kwantitatief marktonderzoek), met een beperkt aantal respondenten

De marktonderzoeker toont een creatief ontwerp of een aantal varianten van een advertentie en bevraagt de doelgroep over hun mening. Er wordt aandacht besteed aan het beeld, de kleur, de leesbaarheid, het concept, de voordelen enzovoort.

De advertenties hoeven niet perfect uitgewerkt te worden. Meestal zijn geschreven concepten die de setting omschrijven ook een manier om geen dure productiekosten van televisiespots te maken voor een aantal varianten.

Wat is het voordeel van campagnes pretesten?

Het grote voordeel van een pretest op reclame is dat je vóór je het grote geld uitgeeft aan media en productie, al kan ontdekken waarop de doelgroep het best gaat reageren. 

Het grote verschil tussen een pretest en een A/B-test/split test is dat je in deze laatste al heel wat meer kosten moet maken. Je moet de reclameboodschappen perfect afgewerkt hebben én je start de campagne echt, waardoor er een mediakost is. De optimalisatie gebeurt dan pas na het verzamelen van kwantitatieve data.

Nog een ander groot voordeel is dat je gezichtsverlies kan vermijden. Niet zelden worden er reclameboodschappen de wereld ingestuurd die niet zo OK zijn. Boodschappen die getuigen dat ze de doelgroep niet kennen, die seksistisch zijn, die aan pinkwashing doen, die racistisch kunnen overkomen en meer zaken waar onze samenleving aanstoot aan kan nemen. Wellicht goed bedoeld door de creatieve ontwerpers, maar vaak de bal misgeslagen door niet te bevragen via marktonderzoek.

Is pretesten een garantie op succes?

Pretesten is geen garantie dat een campagne de bedrijfsresultaten sterk gaat beïnvloeden, maar geeft wel meer zekerheid dat je de doelgroep begrijpt en je kan elementen ontdekken die kunnen bijdragen tot een beter resultaat. 

Wat de consument er uiteindelijk mee doet, dat valt nog af te wachten.

Bonus: 3 campagnes die een pretest hadden kunnen gebruiken

Fail #1: McDonald’s Big McFail met de Pride campagne

In casu een mooie boodschap van McDonald’s, maar verkeerd uitgewerkt, niet getest waarschijnlijk, gelanceerd en op het scherm van “de doelgroep”.

McDonald's advertising fail Pride

Ware het niet dat de LGBTQ+ community hier als “iets abnormaals” wordt voorgesteld. Want frieten of een chicken nugget doppen in je ijsje, wie doet dat nu? 

En daar komt reactie op via twitter, facebook, LinkedIn… Hier is nu wel amper budget verbrand, maar wel imagoschade, wat erger is.

Fail #2: Dove’s advertising en verpakkingsfail met flessen in de vorm van vrouwenlichamen

In 2017 maakte Dove reclame voor een zeep in beperkte oplage, verpakt in verschillende soorten en maten. De bedoeling was om de diversiteit van vrouwelijke lichaamsvormen te vertegenwoordigen en “echte schoonheid” te vieren. Dit is niet hoe kijkers het zagen, die in de vorm van fysieke flessen een verachtelijke objectivering van vrouwenlichamen zagen.

Fail #3: Pepsi & Black Lives Matter met Kendall Jenner

Deze televisiespot had Kendall Jenner in de hoofdrol. Het toont haar midden in een Black Lives Matter-protest, opgevoerd als een soort gigantisch straatfeest. Ze loopt naar de politielijn en biedt een agent een blikje Pepsi aan.

Hij maakt het open, drinkt en glimlacht.

Ze loopt ongedeerd weg en pakt een ander blikje, omringd door haar juichende vrienden.

Dit werd niet verwelkomd door mensen die zich konden inleven in de echte problemen die hier spelen. Blijkt dat blikjes Pepsi niet de oplossing zijn voor de problemen van de wereld of voor een meer rechtvaardige samenleving.

De dochter van Martin Luther King tweette daarop:

Wil je aan de slag met met pretesten voor je creatieve campagnes? BABLR helpt jou met het opzetten van de meest geschikte methodologie en tools.

Contacteer ons vrijblijvend.

Wat is het verschil tussen kwalitatief en kwantitatief marktonderzoek?

wat is het verschil tussen kwalitatief en kwantitatief marktonderzoek
wat is het verschil tussen kwalitatief en kwantitatief marktonderzoek

Kwalitatief onderzoek richt zich op meningen of betekenissen, terwijl bij kwantitatief onderzoek wordt gefocust op numerieke data en statistiek.

Beide soorten marktonderzoek zijn uiterst belangrijk om verschillende soorten consumer insights te verzamelen.

Lees er hieronder alles over

Wat is kwalitatief marktonderzoek?

Data in kwalitatief marktonderzoek heeft vaak de vorm van woorden. Dit type marktonderzoek wordt gebruikt om concepten, gedachten of ervaringen bij bedrijven te begrijpen. Met kwalitatief onderzoek kun je inzicht verkrijgen in onderwerpen waar nog geen of weinig kennis over is.

Veelgebruikte kwalitatieve onderzoeksmethodologieën zijn interviews met open vragen, kwalitatieve observaties en literatuurstudies over concepten.

Wat is kwantitatief marktonderzoek?

Data in kwantitatief marktonderzoek worden uitgedrukt in cijfers, tabellen en grafieken. Dit type marktonderzoek wordt gebruikt om hypotheses te bevestigen of te verwerpen. Kwantitatief onderzoek kan worden ingezet om feiten te verzamelen over een steekproef (n) die veralgemeend kunnen worden naar een grotere populatie (N).

Veelgebruikte kwantitatieve onderzoeksmethoden zijn experimenten, kwantitatieve observaties en enquêtes met gesloten vragen.

Wat zijn de verschillen tussen kwantitatief en kwalitatief marktonderzoek?

Voor kwantitatief marktonderzoek gebruik je vaak andere onderzoeksmethoden dan voor kwalitatief marktonderzoek. Daarnaast verschilt het type onderzoeksvraag.

Kwantitatief marktonderzoekKwalitatief marktonderzoek
Focus op ideeën verkennenFocus op hypotheses testen
Data wordt uitgedrukt in woordenData wordt uitgedrukt in cijfers, tabellen en grafieken
Data-analyse door samenvatten van antwoordenData-analyse met behulp van statistiek en software zoals SPSS
Klein aantal respondentenGroot aantal respondenten
Open vragenGesloten (meerkeuze)vragen
Kern: inzicht verkrijgen, context, subjectiviteit, complexiteitKern: testen, objectiviteit, repliceerbaarheid

Hoe kan je kwalitatieve en kwantitatieve data verzamelen?

Kwantitatieve en kwalitatieve data kunnen worden verzameld met verschillende methoden. Het is van belang om een dataverzamelingsmethode te kiezen waarmee je je onderzoeksvragen kunt beantwoorden.

De meeste dataverzamelingsmethoden kunnen zowel kwantitatief als kwalitatief van aard zijn. In het geval van enquêtes of observaties kunnen je data worden uitgedrukt in getallen, maar ook in woorden (open vragen).

Het volgende overzicht laat zien welke dataverzamelingsmethoden meestal worden gebruikt voor kwalitatief of kwantitatief onderzoek.

Kwalitatieve dataverzamelingsmethoden

> Interview: Gesprek waarin open vragen worden gesteld aan respondenten.

> Focusgroep: Groepsdiscussie over een onderwerp om meningen te verzamelen.

> Etnografie: Onderdompeling in een gemeenschap of organisatie voor langere tijd om de cultuur en gedragingen te observeren.

> Literatuuronderzoek: Verzameling en analyse van eerder gepubliceerde werken van andere auteurs.

Kwantitatieve dataverzamelingsmethoden

> Enquête: Lijst van gesloten vragen of meerkeuzevragen die gesteld worden aan participanten (steekproef).

> Experiment: Situatie waarin variabelen worden gecontroleerd en gemanipuleerd om relaties vast te stellen.

> Observatie: Waarneming van participanten, objecten of fenomenen in een natuurlijke setting waarin variabelen niet kunnen worden gecontroleerd.

Wanneer gebruik je kwalitatief of kwantitatief onderzoek?

In de meeste gevallen kun je een keuze maken voor kwantitatief of kwalitatief onderzoek op basis van de volgende vuistregel:

> Kies voor kwalitatief onderzoek als je iets wilt begrijpen (concepten, gedachten of ervaringen).

> Kies voor kwantitatief onderzoek als je iets wilt testen, bevestigen of verwerpen (theorie of hypothese).

Verder hangt de keuze af van het budget en de tijd die je hebt om het marktonderzoek uit te voeren.

Je kan ook kiezen voor een combinatie door met vervolgonderzoeken te werken. Inzichten uit kwalitatief onderzoek kunnen een basis zijn voor kwantitatief onderzoek, en omgekeerd.

Hoe analyseer je kwantitatieve en kwalitatieve data?

De kwalitatieve of kwantitatieve data moeten geanalyseerd worden, voordat je je onderzoeksvragen kunt beantwoorden en een conclusie kunt formuleren. De data-analysemethoden verschillen voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek.

Kwalitatieve data analyseren

Kwalitatieve data zijn over het algemeen moeilijker te analyseren dan kwantitatieve data. De data bestaan uit tekst, afbeeldingen of video’s in plaats van getallen.

Er zijn enkele veelvoorkomende mogelijkheden om kwalitatieve data te analyseren, namelijk:

> Kwalitatieve inhoudsanalyse: De frequentie, positie en betekenis van woorden of beelden onderzoeken.

> Thematische analyse: De patronen onderzoeken.

> Discoursanalyse: Onderzoeken hoe communicatie wordt gebruikt in sociale contexten.

Kwantitatieve data analyseren

Kwantitatieve data bestaan uit getallen. Je kunt eenvoudige wiskunde of meer complexe statistische modellen gebruiken om de data samen te vatten of om groepen te vergelijken. De resultaten worden vaak samengevat in grafieken, cijfers en tabellen.

Je kunt programma’s zoals Excel, SPSS, of R Studio (data-analyse in combinatie met Python) gebruiken om onder andere de volgende dingen te berekenen:

> Gemiddelden, standaarddeviaties en andere centrum- en spreidingsmaten

> Frequenties

> De correlatie tussen twee of meer variabelen

> De betrouwbaarheid van de resultaten

Wil je aan de slag met met kwalitatief of kwantitatief onderzoek? BABLR helpt jou met het opzetten van de meest geschikte methodologie en tools.

Contacteer ons vrijblijvend.