Met big data naar diepere klantinzichten: de toekomst van marktonderzoek

De wereld van marketing is zeer dynamisch, hierbij is het belangrijk om de vingers aan de pols van de consument te houden. Traditionele marktonderzoeksmethoden, alhoewel deze waardevol zijn, kunnen tekortschieten in het leveren van real-time inzichten en diepgaande klantkennis. Hier komt big data in het verhaal. Het is de sleutel tot een schatkist aan waardevolle data die je marktonderzoek naar een hoger niveau kan tillen.

Met big data naar diepere klantinzichten

Introductie tot big data

Big data laat je toe om grote hoeveelheden informatie te analyseren en gebruiken terwijl die informatie real-time binnenstroomt. Big data kan hiervoor zeer nuttig zijn binnen marketing. Bedrijven kunnen inzichten verwerven over klantgedrag, zoals welke producten ze kopen, welke social media hun klanten gebruiken en via welk platform ze informatie opzoeken. Met de hulp van big data en zijn informatiestroom kunnen bedrijven hun strategieën aanpassen om zo beter te voldoen aan de behoeften van de klanten.

Big data vs marktonderzoek data

Binnen data-driven marketing worden de termen ‘big data’ en ‘marktonderzoek data’ vaak door elkaar gehaald. Beide bieden waardevolle inzichten aan een bedrijf, maar toch zijn er belangrijke verschillen die de twee termen onderscheiden. 

Big data

Big data verwijst naar grote datasets die voortkomen uit een breed scala aan bronnen. Online gedrag, social media interacties, sensor data, IoT-apparaten en aankoopgeschiedenis zijn voorbeelden van zo’n bronnen. Door de omvang en complexiteit van deze datasets is het moeilijk te analyseren met traditionele datatools. Geavanceerde technieken zoals AI zijn nodig om waardevolle patronen en trends te herkennen in de warboel van datastromen.

Marktonderzoek data

Marktonderzoek data is, tegenover big data, gerichter en wordt verzameld via gestructureerde methoden zoals enquêtes, focusgroepen en interviews om er een paar te noemen. Meer informatie kan je vinden in ons artikel over kwantitatief en kwalitatief onderzoek. De data wordt verzameld om specifieke vragen te beantwoorden over een doelgroep of marktsegment. Deze data wordt geanalyseerd met behulp van statistische technieken om relevante inzichten te verkrijgen.

Voordelen van big data in marktonderzoek

Big data biedt vele voordelen voor marktonderzoek. Het is onmiskenbaar de dag van vandaag. Het geeft je de kans om diepere inzichten te verwerven, nauwkeuriger te targetten, real-time inzichten te verwerven, kosten te besparen en een concurrentievoordeel te behalen.

 1. Diepere inzichten verkrijgen: door de enorme datasets te analyseren uit verschillende bronnen kunnen bedrijven een dieper inzicht krijgen in het klantgedrag van hun doelgroep, trends en marktontwikkelingen.
 2. Nauwkeuriger targeten: door de diepere inzichten die verworven kunnen worden zijn marketeers in staat om hun doelgroepen te segmenteren op basis van gedetailleerde criteria. Hierdoor kunnen gerichtere en effectievere campagnes worden ontwikkeld.
 3. Real-time inzichten verwerven: door de real-time data instroom te verzamelen en analyseren kunnen marketeers sneller inspelen op veranderende trends en klantbehoeften.
 4. Kosten besparen: door processen te optimaliseren en inefficiënties te identificeren kan big data kostenbesparingen opleveren.
 5. Concurrentievoordeel behalen: big data biedt de mogelijkheid om snellere en betere beslissingen te nemen die gericht zijn op de klant en zijn behoeften. Bedrijven die dit effectief toepassen behalen een concurrentievoordeel binnen hun markt.

Wat kunnen bedrijven doen met big data?

Big data biedt vele kansen voor bedrijven die het weten te benutten. Organisaties kunnen waardevolle inzichten ontdekken die hen een concurrentievoordeel kunnen opleveren. Hier zijn enkele toepassingen van big data voor jouw bedrijf:

 • Realtime inzichten en intelligence wanneer je maar wil door de instroom van real-time data om zo trends tijdig op te sporen.
 • Machine learning
 • Kostenbesparing door vermindering van inefficiënte processen
 • Data-driven marketing
 • Voorspellende analytics
 • Verbeteren van de user experience (UX) door de diepgaande inzichten in behoeften van de gebruiker

Toekomstige trends in de analyse van marktonderzoek met big data

Big data zal de komende jaren meer en meer gebruikt worden om consumenten inzichten te werven en gedrag te voorspellen. Het zal dus ook mee evolueren met alle hedendaagse trends en technologieën die ontwikkeld worden. Hier zijn enkele voorbeelden van trends waar big data mee in aanmerking kan komen.

Big data en artificiële intelligentie: AI kan enorme hoeveelheden data analyseren en hierin patronen herkennen die het menselijk brein over het hoofd zouden zien of niet zouden begrijpen. Het maakt het proces van analyse nog efficiënter voor bedrijven om trends op te sporen en het concurrentievoordeel te behouden.

Integratie tussen Internet of Things en big data: door de opkomst van the Internet of Things heeft het enorme hoeveelheden gegevens die kunnen worden gebruikt voor marktonderzoek analyses. Door deze te integreren met big data en traditionele bronnen zoals demografische en psychografische gegevens kunnen bedrijven diepere inzichten verwerven rond hun doelgroep. 

De toekomst binnen quantum computing staat nog in de kinderschoenen, toch heeft het potentieel om een revolutie teweeg te brengen in de analyse van marktonderzoek op het gebied van big data. Met quantum computing kunnen bedrijven complexe berekeningen veel sneller uitvoeren en dus datasets efficiënter analyseren. Hierdoor kunnen er doorbraken ontstaan op gebieden als dataclustering en optimalisatie waardoor bedrijven diepere inzichten en patronen kunnen ontdekken.

Predictive analysis met behulp van big data: het gebruik van voorspellende analyses zal steeds belangrijker worden bij marktonderzoek analyses doordat big data exponentieel blijft groeien. Door het analyseren van historische data patronen en machine learning toe te passen, is het voor bedrijven makkelijker om onderwerpen zoals consumentengedrag, markttrends of potentiële verkoopkansen te voorspellen. 

Als je meer wilt weten rond marktonderzoek met big data of zelf een marktonderzoek wilt uitvoeren? Aarzel dan niet en contacteer ons voor een verkennend gesprek.