Focusgroepen in marktonderzoek: hoe zet je ze in?

Binnen marktonderzoek zijn er veel methoden om kwalitatieve gegevens te verzamelen. Een hiervan is het gebruik van focusgroepen. In dit artikel vertellen we je wat een focusgroep inhoudt en hoe het in zijn werk gaat. We lijsten de voor- en nadelen op van focusgroepen, evenals tips en tricks om een focusgroep goed te laten verlopen.

Focusgroepen

Wat is een focusgroep?

Een focusgroep is een kwalitatieve onderzoeksmethode waarbij een kleine groep mensen (meestal tussen 6 en 12 personen) samenkomt om een conversatie te voeren over een bepaald onderwerp. De discussie wordt geleid door een ervaren moderator die vragen stelt aan de hand van een topic gids en de discussie op gang houdt. De deelnemers delen hun gedachten, meningen en ervaringen met de groep. Uit deze gedachten, meningen en ervaringen worden door de enquêteurs conclusies getrokken.

Structuur van een focusgroep

Een focusgroep bestaat uit verschillende rollen om het gesprek in goede banen te laten verlopen. Je hebt een moderator met een topic gids. Het doel van de moderator is om het gesprek te leiden en in de juiste richting te duwen aan de hand van zijn vragenlijst maar mag in geen enkel geval het gesprek beïnvloeden. Aan de andere zijde staan de respondenten die een groepsdiscussie voeren over de onderwerpen en vooral open vragen die de moderator stelt. 

Hoe het gesprek verloopt is als volgt. Eerst introduceert de moderator zich en legt hij het doel van de focusgroep uit, alsook bedankt de moderator de respondenten voor deel te nemen aan het onderzoek. De moderator zal vertellen hoe veel tijd het gesprek in beslag zal nemen en zal vragen of het opgenomen mag worden. Ook wordt er verteld dat alle antwoorden anoniem verwerkt zullen worden. Er worden duidelijke afspraken gemaakt zoals niet door elkaar praten, respecteer elkaars mening enzovoort. Hierna stellen de kandidaten zich voor om een ontspannen sfeer te creëren. Na de introductie kan de moderator het gesprek starten aan de hand van de vooropgestelde vragenlijst.

Wanneer gebruik je een focusgroep?

Bij het selecteren van de geschikte onderzoeksmethode voor je marktonderzoek is het van belang om te weten wanneer je beter kiest voor een focusgroep of een standaard interview. Hier zijn enkele situaties waarin focusgroepen geschikter zijn dan interviews:

1. Interactie en dynamiek: Als je geïnteresseerd bent in de interactie en dynamiek tussen deelnemers kies je best voor een focusgroep. Hieruit kunnen nieuwe ideeën voortvloeien en deelnemers kunnen reageren op elkaars standpunten, hierdoor ontstaat er een rijkere context.

2. Onderzoek naar groepsnormen: Als je de groepsnormen, -waarden, of collectieve opvattingen wilt begrijpen, is een focusgroep geschikter dan individuele interviews. Hierdoor kun je inzicht krijgen in gedeelde overtuigingen binnen de groep.

3. Efficiëntie bij gedeelde ervaringen: Een focusgroep kan efficiënter zijn dan individuele interviews wanneer respondenten ervaringen of een gemeenschappelijke achtergrond delen. Het maakt het mogelijk om gemeenschappelijke thema’s te identificeren en bredere patronen te ontdekken.

4. Stimuleren van discussie en ideeëngeneratie: Als je wilt dat deelnemers ideeën delen en discussiëren over het onderwerp, is een focusgroep de betere keuze. Het stimuleert een bredere reeks perspectieven en kan resulteren in het ontstaan van nieuwe inzichten.

5. Beperkte tijd en middelen: Als tijd en middelen beperkt zijn, kan een focusgroep de voorkeur krijgen. Hierdoor kun je meerdere meningen in één sessie verzamelen, wat vooral nuttig is als je een groot aantal deelnemers hebt.

Voor- en nadelen van een focusgroep

Voordelen

1. Het is een efficiënte methode om kwalitatieve data te verzamelen.

2. Er vindt al kwaliteitscontrole plaats, doordat deelnemers het gesprek zelf voeren.

3. De nadruk komt vaak op de belangrijkste aspecten te liggen door de groepsdynamiek.

4. Respondenten vinden focusgroepen vaak leuk, interessant en minder ongemakkelijk omdat het in groep gebeurt.

5. Focusgroep-onderzoek is relatief goedkoop.

6. Taboe onderwerpen worden vaak toegankelijker.

Nadelen

1. Het aantal vragen dat beantwoord kan worden is beperkt.

2. De moderator moet goed opgeleid zijn.

3. De interviewer moet de groepsdynamiek begrijpen voor representatieve resultaten.

4. Soms ontstaan er conflicten tussen groepsleden die moeilijk op te lossen zijn op basis van tegenstrijdige meningen.

5. Het risico dat je respondenten sociaal-wenselijke antwoorden geven is groot.

6. Je kunt niet garanderen dat alles wat besproken is binnen de groep blijft.

7. Resultaten van focusgroepen zijn over het algemeen niet generaliseerbaar.

Focusgroep als basis voor kwalitatief onderzoek

Binnen marktonderzoek neemt kwalitatieve data vaak de boventoon. Hier onderscheidt de focusgroep zich als een onmisbaar instrument voor het vergaren van kwalitatieve inzichten. Focusgroepen vormen een basis voor kwalitatief onderzoek, hieronder wordt uitgelegd waarom.

Waarom focusgroepen onmisbaar zijn:

Diepere inzichten: Focusgroepen gaan verder dan oppervlakkige antwoorden en geven je een beeld van de motivaties en behoeften van je doelgroep. Je ontdekt niet alleen wat ze denken, maar ook waarom ze zo denken.

Dynamische interactie: De kracht van de groep zet aan tot andere perspectieven, creatieve ideeën en nieuwe inzichten. 

Non-verbale cues: Lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen en andere non-verbale signalen geven je een diepgaander beeld van de gedachten van de respondent.

Flexibiliteit: De moderator is de dirigent van de discussie, die flexibel kan inspelen op de dynamiek en de focus kan sturen naar de meest relevante aspecten.

Efficiënte dataverzameling: In vergelijking met individuele interviews, biedt de focusgroep een efficiëntere manier om waardevolle data te verzamelen. Je kunt in korte tijd met meerdere mensen tegelijk discussiëren.

Triangulatie: focusgroepen vormen een perfecte aanvulling op andere onderzoeksmethoden, zoals enquêtes en individuele interviews. Door te combineren, krijg je een diepgaander beeld van je doelgroep.

Voorbeelden van sectoren of producten waarin het vaak gebruik wordt

Focusgroepen zijn niet alleen bruikbaar in B2C-sectoren, maar ook in B2B-omgevingen en voor uiteenlopende producten en diensten. Hierbij een paar voorbeelden uit de sectoren waar focusgroepen vaak worden ingezet:

Productonderzoek:

Voedingsmiddelen en dranken: Ontdek smaakvoorkeuren, gebruiksgemak en meningen van nieuwe of bestaande producten.

Cosmetica en verzorgingsproducten: Leer de behoeften van consumenten kennen inzake hun beslissingen rond verzorgingsproducten om zo kansen te identificeren voor bijvoorbeeld productverbetering.

Elektronica: Test en peil gebruikservaringen met nieuwe technologieën, designvoorkeuren en prijszetting.

Auto-industrie: Evalueer nieuwe automodellen, functies en marketingboodschappen vanuit het perspectief van potentiële kopers.

Dienstverlening:

Financiële dienstverlening: Onderzoek naar klantentevredenheid, beleggingsmogelijkheden en klantenservice.

Telecommunicatie: Leer de behoeften van consumenten kennen met betrekking tot data plannen, bundels en klantenservice.

Gezondheidszorg: Begrijp patiëntervaringen met medische diensten, behandelingen, personeel en zorginstellingen.

Toerisme en recreatie: Evalueer de tevredenheid van toeristen met accommodaties, activiteiten en algemene reiservaring.

B2B-omgevingen:

Softwareontwikkeling: Ontdek de behoeften van zakelijke gebruikers met betrekking tot functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid en integratiemogelijkheden van nieuwe software.

Industriële producten: Peil naar de kwaliteit van materialen, gereedschappen en machines vanuit het oogpunt van de mensen die ermee aan de slag gaan.

Professionele diensten: Onderzoek de verwachtingen en behoeftes van klanten met betrekking tot juridische, financiële of marketingdiensten.

Opleiding en ontwikkeling: Evalueer de effectiviteit van trainingsprogramma’s en leermaterialen voor diverse doelgroepen.

Naast deze sectoren:

Focusgroepen worden ook ingezet in non-profit organisaties om de doelgroep beter te begrijpen, de effectiviteit van campagnes te evalueren en nieuwe initiatieven te ontwikkelen.

Onderzoeksinstituten gebruiken focusgroepen om sociale trends, publieke opinie en gedragsveranderingen te bestuderen.

Wil je meer weten over de verschillende onderzoeksmethoden? Neem dan zeker contact met ons op!