Hoe verloopt een marktonderzoek via BABLR?

Wanneer je marktonderzoek door BABLR wil laten uitvoeren zijn er verschillende fases die we doorlopen.

Om je een goed beeld te geven van wat je mag verwachten, sommen we de 7 stappen hieronder op.

1. Doelstellingen van het marktonderzoek bepalen

Allereerst zitten we rond de tafel om te bepalen wat je wil onderzoeken. Het intakegesprek is een essentiële stap, zodat we vooraf goed weten wat de doelstellingen van het marktonderzoek zijn. 

Wordt het een klanttevredenheidsonderzoek, een onderzoek in functie van een nieuw product of dienst, of een mediaonderzoek? Dat bepalen we in deze fase. We leren elkaar bovendien beter kennen.

2. Methodologie van het marktonderzoek bepalen

Nadat we de doelstellingen hebben bepaald, gaan we aan de slag met de methodologie van het marktonderzoek. We doen desk research naar jullie en jullie concurrenten, zodat we het onderwerp heel goed snappen. Wanneer een zeer gespecialiseerd thema aan bod komt, kunnen we ook een expert (bv. arbeidspsycholoog) inschakelen. 

Enkele elementen die aan bod komen in het bepalen van de methodologie

  • Wordt het een kwalitatief of kwantitatief onderzoek? 
  • Hoe groot wordt de steekproef? 
  • Welke soort onderzoeksvragen worden er gesteld? 
  • Wie willen we bevragen? 
  • Hoe moet de bevraging verlopen?

Dit doen we uitvoerig, zodat we een stevig plan van aanpak hebben om een waardevol marktonderzoek te bekomen.

3. De enquête opstellen

Nu hebben we alle ingrediënten om de eigenlijke enquête of survey op te stellen. De onderzoeksvragen worden uitgeschreven en gevalideerd volgens de standaarden van goed marktonderzoek. 

Vervolgens worden de vragen in een geschikte tool gestoken of wordt er een interviewgids gemaakt voor de moderator indien het een persoonlijk of video-interview betreft.

4. Selectie van respondenten

Een marktonderzoek staat of valt ook bij de selectie van de respondenten. Dit zijn de mensen die je als bedrijf of merk wil bevragen. De voornaamste verantwoordelijken voor aankoop (VVA’s), de deciders als het ware. 

Hier zijn er twee opties: je maakt gebruik van ons consumentenpanel of we werken op je eigen database. De laatste optie is vooral interessant wanneer je eigen klanten of medewerkers wil bevragen.

We nodigen respondenten uit om deel te nemen op basis van de criteria die we bepaald hebben in de methodologie. Man of vrouw, bediende of zelfstandige, jong of oud, klant of niet-klant… zijn maar enkele van de mogelijke parameters die we frequent gebruiken. Wij zorgen voor de communicatie met de respondenten, zodat ze weten en doen wat er van hen verwacht wordt.

5. De antwoorden op de vragen verzamelen

We hebben alles voorbereid: de doelstellingen en methodologie zijn duidelijk, de vragenlijst is opgesteld en de respondenten zijn geselecteerd en aangeschreven.

Nu is het tijd om de enquête uit te sturen of het interview te laten plaatsvinden. 

Een vragenlijst kan ingevuld worden tegen een bepaalde deadline. Een online interview of panelgesprek is op afspraak met een moderator en notulist die alles netjes noteert. Deze personen kunnen wij of jullie zelf voorzien.

6. Analyse van de antwoorden

Een heleboel ruwe data die uit de bevragingen komen… wat moet je er nu mee? Sommige klanten werken het liefst zelf met ruwe onderzoeksdata, andere willen direct met de inzichten aan de slag.

We geven daarom de mogelijkheid om de antwoorden door BABLR te laten verwerken tot een rapport waarin we jullie de decider insights uit het marktonderzoek keurig presenteren. 

7. Advies op basis van de inzichten

Bij veel marktonderzoekbureaus stopt een project bij het eindrapport. BABLR gaat indien gewenst nog een stapje verder.

Gegroeid uit het digital marketing agency Stairway, hebben we ook de kennis in huis om advies te geven op basis van de inzichten. Want inzichten zijn niks waard als je geen actie onderneemt. Daarom bieden we ook de service aan om na een onderzoek consultancy te geven over de thema’s die bevraagd zijn. 

  • Een aantal voorbeelden zijn:
  • Hoe kan ik mijn Net Promoter Score verbeteren?
  • Hoe moet de go-to-market strategie van mijn nieuw product of service eruitzien?
  • Hoe kan ik mijn medewerkers tevreden houden?  

Wil je BABLR inschakelen voor jouw marktonderzoek?

Ben je getriggerd door de manier van werken van ons marktonderzoeksbureau? Contacteer ons dan vrijblijvend om je project te bespreken.

Zit je met vragen?
Our favourite!
Wij zoeken het graag voor je uit.

Image

Wij helpen je bij het opstellen, uitvoeren en analyseren van jouw marktonderzoek zodat je meer te weten komt over de door jou uitgekozen doelgroep en/of de werking van je bedrijf.

Zijn we daarna klaar? 

Volgens ons niet.

Vanuit onze achtergrond in marketing strategie geven we je los van de verkregen data, ook nog tips en tricks mee. Op deze manier staan we je bij in het behalen van optimale resultaten en kan je gerichte beslissingen nemen in de toekomst.

Ons doel is dan ook om samen jouw bedrijf naar een hoger niveau te helpen.