Waarom marktonderzoek niet mag ontbreken als je binnenkort een nieuw product lanceert

Volgens recent onderzoek van de Harvard Business School is het een harde realiteit: maar liefst 95% van de 30.000 nieuwe producten die elk jaar worden gelanceerd, eindigen uiteindelijk in mislukking. Waarom? Het ligt vaak aan het gebrek aan een goede voorbereiding vooraf. In deze blog vertellen we je waarom je marktonderzoek moet overwegen als je binnenkort een nieuw product lanceert.

nieuw product lanceren

Geen valse start bij een productlancering

Vooronderzoek is een essentiële stap in het proces van productlanceringen. Het stelt bedrijven in staat om de behoeften van de markt te begrijpen. Ongeacht of je een nieuw product wilt lanceren gericht op B2B of B2C, is het cruciaal om vooraf te testen bij je doelgroep en een inschatting te maken van hoe het product zal worden ontvangen. Een bijkomend voordeel hiervan is dat je, indien nodig, nog verbeteringen kunt aanbrengen aan je product vóór de grote launch. Zo voorkom je verspilling van je startkapitaal.

Luister naar de doelgroep van je nieuw product

Identificeer wie je klanten zijn door een grondige analyse van demografische gegevens, koopgedrag, voorkeuren en andere relevante kenmerken. Door een duidelijk beeld te krijgen van je doelgroep kun je gerichter te werk gaan bij het vooronderzoek voor de productlancering. Door op voorhand goed te bepalen aan wie de productlancering gericht is, ben je zeker dat je de juiste mensen bevraagt en geen kostbare tijd en middelen verspilt door personen die niet tot je doelgroep behoren te ondervragen.

Wees de concurrentie voor

Door middel van vooronderzoek kunnen mogelijke overlappingen met concurrenten worden geïdentificeerd nog voordat het product wordt gelanceerd, waardoor je als bedrijf een voorsprong kan behalen. Het biedt ook inzichten in de zwakke punten van de concurrentie. Zo kun je de kans grijpen om deze te benutten en een uniek aanbod te creëren die de markt kan veroveren. Zo’n concurrentie-analyse kan ook los staan van een productlancering.

Wat kun je allemaal bevragen?

Afhankelijk van jouw product kun je allerlei zaken gaan bevragen:

Marktbehoefte achterhalen

In welke mate voelt de doelgroep nood aan jouw product? Op die manier kun je ofwel het product optimaliseren, ofwel daarop inspelen in de marketingcommunicatie. Lijkt de doelgroep nog niet warm te zijn voor jouw nieuwe product? Dan weet je dat je zult moeten inspelen op vraag creëren, of zelfs de keuze maken om de productlancering uit te stellen en later in de toekomst te doen. Inzichten uit dit onderdeel van het vooronderzoek zijn ook handig voor de marketingcommunicatie bij de uiteindelijke productlancering. Door te begrijpen welke problemen of uitdagingen de doelgroep ervaart en hoe het nieuwe product hierop inspeelt, kunnen bedrijven hun boodschap daarop afstemmen.

Prijsbereidheid bevragen

Ook het vaststellen van de optimale prijs voor je nieuwe product is van groot belang voor het succes ervan op de markt. De informatie die je verkrijgt van het vooronderzoek helpt bedrijven prijsstrategieën te ontwikkelen die zowel winstgevend als concurrerend zijn en tegelijkertijd rekening te houden met de prijsgevoeligheid van de doelgroep. Bovendien kan onderzoek naar prijsbereidheid helpen bij het identificeren van eventuele prijspunten waar consumenten aarzeling tonen. Zo kun je als bedrijf de mogelijkheid krijgen om toegevoegde waarde te benadrukken of prijsstrategieën aan te passen.

Marktpositie bepalen

Naast het begrijpen van de marktbehoeften, mag de bevraging over de marktpositie van je merk ook niet ontbreken bij het vooronderzoek aan je productlancering. Belangrijke vragen die je kunt stellen, zijn bijvoorbeeld: herkent de doelgroep jouw merk überhaupt? Hoe voelen ze zich tegenover je merk? Kennen ze de waarde van je merk? En hoe wordt je merk gezien ten opzichte van de concurrentie? Hierop kun je desnoods inspelen.

Productverpakkingen testen

Hoewel het misschien niet altijd op de voorgrond lijkt te staan, kan de productverpakking vaak de doorslaggevende factor zijn voor het succes van je nieuwe product. Een slim ontworpen productverpakking is niet enkel het eerste fysieke contactpunt tussen jouw product en de consument, het is een kans om een blijvende indruk te maken. Het opvallen in het schap en de aandacht trekken van consumenten kan de kans vergroten dat het wordt opgemerkt én gekocht. De verpakking dient ook als een krachtig communicatiemiddel. Een herkenbare verpakking versterkt ook je merkidentiteit, wat zelfs kan bijdragen aan het opbouwen van trouwe klanten.

Het ideale productformaat

Zelfs subtiele verschillen in productformaat kunnen een effect hebben op de voorkeur van je doelgroep. Soms verkiest de doelgroep de net kleinere versie van je product, en soms geven ze de voorkeur aan die grotere versie. Daarom test je best verschillende opties tijdens je vooronderzoek. Door te anticiperen op die resultaten, kun je afkloppen op het formaat en voorkom je stock waar je niet vanaf geraakt en kun je je productassortiment optimaliseren.

Gebruikservaring

Gebruikservaring draait niet alleen om de functionaliteit van het product, maar ook om hoe goed het aansluit bij de realiteit van de gebruiker. Zullen ze het gebruiken zoals bedoeld, of zijn er verborgen obstakels die hen tegenhouden? Belangrijk is ook of ze het handig vinden en bereid zijn om een nieuw product uit te proberen. Je kunt zelfs onderzoeken welke ervaringen ze hebben met vergelijkbare producten in het verleden en welke specifieke kenmerken voor hen van groot belang zijn. Neem deze inzichten mee in de verfijning van je eindproduct voor de lancering.

Hoe kun je de doelgroep bevragen?

Het is belangrijk om een evenwicht te vinden tussen het verkrijgen van gedetailleerde informatie en het niet overweldigen van de respondenten. Je kunt kiezen tussen verschillende soorten kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Hoewel het ideale scenario een combinatie van de twee is, is dat met de bestaande middelen niet altijd mogelijk. Overleg daarom goed met je marktonderzoeksbureau over welke soort het beste past bij je noden. Wist je dat je ook wellicht minder respondenten moet bevragen dan je denkt om een betrouwbaar en valide resultaat te verkrijgen? Lees er meer over in onze blog over steekproefgrootte.

Diepte-interviews afnemen

Diepte-interviews zijn een waardevolle onderzoeksmethode bij marktonderzoek voor nieuwe productlanceringen, omdat ze diepgaande inzichten bieden in de behoeften, verwachtingen en percepties van je doelgroep rond je nieuwe product. Kies voor diepte-interviews als je vooral vragen hebt over mogelijke drempels die de doelgroep kan hebben om je product aan te kopen, of wanneer het gaat om de motivatie van je klanten voor de aankoop van producten.

Focusgroepen organiseren

Een andere waardevolle kwalitatieve methode die diepgaande inzichten kan bieden, is de focusgroep. Ondanks dat het organiseren ervan enige inspanning vereist, kan de dynamiek die eigen is aan deze onderzoeksmethode interessante perspectieven opleveren. Dit is vooral handig wanneer je doelgroep heel divers is. Door de meningen van verschillende deelnemers tegelijk te verzamelen, kunnen onderzoekers een breed scala aan perspectieven verkennen en deze onderling vergelijken. Op deze manier kunnen ze de “sweet spot” vinden waar het product het beste op kan inspelen.

Enquêtes uitvoeren

Naast focusgroepen vormen enquêtes een ander belangrijk instrument bij het vooronderzoek van productlanceringen. Terwijl focusgroepen diepgaande, kwalitatieve inzichten bieden door middel van groepsdiscussies, leveren enquêtes gestructureerde kwantitatieve gegevens op grotere schaal. Enquêtes hebben het voordeel dat ze een breder publiek kunnen bereiken en vaak efficiënter zijn voor het verzamelen van statistische gegevens over zaken als product verpakking, formaat, koopgedrag en prijsbereidheid.

Vooronderzoek in functie van een productlancering laten uitvoeren voor je bedrijf

Elke productlancering is uniek en daarom hoort bij elke productlancering een unieke aanpak voor marktonderzoek. Misschien heb je onlangs een product gelanceerd en wil je onderzoeken hoe dit is gelopen? Contacteer ons vandaag nog voor een verkennend gesprek. We luisteren graag naar je noden en stellen samen een helder plan op!