De 8 geboden voor een briefing voor een marktonderzoek

Een briefing voor een marktonderzoeksbureau vormt de eerste bouwsteen van een succesvol marktonderzoek. Het is in feite de aftrap van het project in de vorm van een document of meeting waarin je als opdrachtgever alle belangrijke details deelt die het marktonderzoeksbureau nodig heeft om aan de slag te gaan. Denk hierbij aan zaken als de specifieke vragen die je beantwoord wilt hebben, de doelgroep die je wilt onderzoeken, de gewenste onderzoeksmethoden, de tijdlijn van het project en het beschikbare budget.

De impact van onvolledige briefings

Door een onvolledige briefing aan een marktonderzoeksbureau kunnen misverstanden, vertragingen en onnauwkeurige resultaten ontstaan. Zonder een duidelijke omschrijving van de doelstellingen, scope en verwachtingen van het marktonderzoek kan het bureau moeite hebben om een passend onderzoeksplan te ontwikkelen. Dat kan zorgen voor extra kosten en tijdverlies, omdat het bureau mogelijks meerdere keren terug moet komen voor meer informatie. Dit kan resulteren in een onderzoek dat niet aan de verwachtingen voldoet of zelfs onbruikbare inzichten oplevert.

De 8 geboden

Om dit te vermijden, hebben we de 8 geboden voor een goede briefing opgesteld. Deze zaken mogen zeker niet ontbreken in je briefing:

  1. Doelstellingen en scope van het marktonderzoek

Identificeer de specifieke doelen, zoals het begrijpen van klantbehoeften, het verkennen van nieuwe marktsegmenten of het evalueren van concurrentievoordeel. Wat zijn je specifieke doelstellingen? Hoe diep willen ze in bepaalde onderwerpen duiken? Het zijn allerlei vragen waarover je als bedrijf eerst goed over moet nadenken. Het is ook belangrijk om de scope van het marktonderzoek vast te stellen. Daaronder vallen de geografische locatie, demografische kenmerken en diepgang van de analyse. 

  1. Doelgroep

Als bedrijf weet je wellicht goed genoeg wie je huidige klanten zijn of wie je beoogde doelgroep is. Voor het marktonderzoeksbureau is dit niet vanzelfsprekend. Het is daarom belangrijk dat je hier een goed beeld van schetst. Vermeld gerust wat hun demografische kenmerken, gedragingen en voorkeuren zijn. 

  1. Methodologie

Marktonderzoeksbureaus zullen je zeer graag advies en meer uitleg geven rond de methodologie. Dat is vaak ook de reden waarom je aanklopt bij een marktonderzoeksbureau. Toch is het handig dat je als bedrijf al even nadenkt over welke onderzoeksmethoden het meest geschikt zijn voor je doelstellingen. Moet het marktonderzoek kwantitatief, kwalitatief of een mix van beide zijn? Moeten er enquêtes, interviews, focusgroepen, observaties of andere technieken worden gebruikt? Doe een voorstel, samen kan dit nog altijd bijgestuurd worden.

  1. Timing en budget

Het is belangrijk om realistische verwachtingen te schetsen over de tijd en het geld dat nodig is voor het marktonderzoek. Bedrijven moeten een realistisch budget toewijzen en een duidelijke tijdlijn vaststellen voor het voltooien van het marktonderzoek. Wist je dat je voor een succesvol marktonderzoek vaak minder respondenten nodig hebt dan je denkt? In onze blog over steekproefgrootte leggen we je uit hoe dat zit.

  1. Gewenste deliverables

Wat verwacht je van het marktonderzoeksbureau als eindproduct van het onderzoek? Wil je een uitgebreid rapport, een presentatie, visualisaties, ruwe data of andere specifieke deliverables? Stem dit op voorhand goed af zodat je als bedrijf de resultaten van het marktonderzoek later goed kunt interpreteren en implementeren.

  1. Concurrentieanalyse

Ook hier weet je als bedrijf wellicht heel goed wie je grootste en belangrijkste concurrenten zijn. Het kan nuttig zijn om het marktonderzoeksbureau te briefen over de belangrijkste concurrenten en hoe ze zich verhouden tot je bedrijf. Dit kan helpen om inzicht te krijgen in de marktpositie en het concurrentievermogen van het bedrijf en het marktonderzoek daarop af te stemmen.

  1. Toegang tot interne gegevens

Het kan waardevol zijn om als bedrijf interne gegevens, zoals verkoopcijfers en klantgegevens, te delen die relevant zijn voor het marktonderzoek.. Hierop kunnen het aantal respondenten, de vraagstelling en andere aspecten van het marktonderzoek dan afgestemd worden.

  1. Flexibiliteit en open communicatie

Het is belangrijk om open te staan voor overleg en feedback gedurende het hele onderzoeksproces. Je moet als bedrijf bereid zijn om eventuele wijzigingen in de scope of methodologie te bespreken als dat nodig is. Vertrouw op de kennis en ervaring van je marktonderzoeksbureau. Ze kennen de kneepjes van het vak en baseren hun advies op studies en onderzoek. Jullie hebben namelijk één doel voor ogen: een betrouwbaar en inzichtrijk marktonderzoek laten uitvoeren.

Marktonderzoekbureaus zijn er voor je

Een goede briefing zet de toon voor het hele onderzoeksproces en zorgt ervoor dat het bureau precies weet wat er van hen verwacht wordt. Laat je echter zeker niet afschrikken door de hoeveelheid informatie die je op voorhand moet verzamelen. Geef zoveel inzichten mee als je kunt, en indien er nog informatie ontbreekt zal het marktonderzoeksbureau je contacteren. De allerbelangrijkste aspecten zijn eigenlijk vertrouwen en een vlotte en tijdige communicatie. Op die manier kan het marktonderzoeksbureau het juiste resultaat opleveren voor jouw bedrijf. 

Nu je weet waar je als bedrijf over kan nadenken bij het opstellen van een briefing, wachten wij vol spanning en enthousiasme af. Heb je graag meer info over de mogelijkheden? Of vraag je je af of marktonderzoek een juiste stap is voor jouw bedrijf? Aarzel niet en contacteer ons via het contactformulier. We luisteren graag naar de uitdaging van jouw bedrijf en geven je het juiste advies.