Zijn interne medewerkersbevragingen de succesformule voor tevreden werknemers?

Een sterke organisatie begint bij gezonde werknemers. Van tijd tot tijd polshoogte nemen is daarom cruciaal om tevredenheid te bewaren. Want zo blijkt dat topmanagement slechts 4% van de problemen waarneemt, terwijl teamleaders die 74% signaleren. Dus ben je benieuwd wat er écht in je bedrijf omgaat? Dan bevraag je best je werknemers, want die ervaren alle 100%. In deze blog bespreken we waarom het de investering waard is om een interne bevraging op te zetten, hoe ze uitgevoerd kunnen worden en welke positieve impact ze kunnen hebben op je bedrijf.

De positieve impact van interne bevragingen op je werknemers

Naast het evalueren van medewerkerstevredenheid, helpen deze onderzoeken niet alleen bij het verbeteren van de werkomgeving en het verhogen van de tevredenheid van werknemers, maar dragen ze ook bij aan een hogere productiviteit en betere klanttevredenheid. Een organisatie die luistert naar haar medewerkers en actief werkt aan verbeteringen, bouwt aan een sterke, loyale en gemotiveerde workforce. Driekwart van de werknemers geeft aan zich een betere werkkracht te voelen als ze merken dat er naar hen wordt geluisterd. Ze zouden minder vaak afwezig zijn, minder verloopintentie tonen en over het algemeen gelukkiger zijn.

Medewerkers kunnen tot 13% productiever zijn als ze gelukkig zijn. (University of Oxford)

Mogelijke reacties en inzichten dankzij medewerkersbevragingen

Een interne bevraging kan verschillende reacties uitlokken bij je werknemers. Sommigen zien het als een overbodige oefening en reageren met geklaag, terwijl anderen het juist aangrijpen als een kans om op een gestructureerde manier waardevolle feedback te geven en gehoord te worden. Wat de uitkomst ook is van je bevraging, de data en informatie die je eruit haalt is altijd waardevol om te hebben.

Hoe kan je door je huidige werknemers te bevragen nieuwe werknemers aantrekken?

In de huidige arbeidsmarkt is de “war for talent” een hot topic. Het is daarom belangrijk om kort op de bal te spelen als het gaat om mogelijke verbeterpunten binnen jouw organisatie. Het is een vorm van investeren in retentie van werknemers. Daarnaast kun je de sterke punten die uit je interne bevragingen naar voren komen, inzetten in je employer branding en marketingstrategie. Door te laten zien dat je actief luistert en verbeteringen doorvoert op basis van feedback, positioneer je je bedrijf als een aantrekkelijke en vooruitstrevende werkgever. Dit helpt niet alleen bij het behouden van talent, maar ook bij het aantrekken van nieuwe, gekwalificeerde medewerkers. Met deze dubbele aanpak – investeren in zowel retentie als werving – bouw je aan een sterkere, meer betrokken workforce.

Wat zijn de mogelijke manieren om je werknemers te bevragen?

Ook binnen interne bevragingen kun je kiezen voor een kwalitatieve of kwantitatieve benadering. Met employee surveys bevraag je je werknemers aan de hand van enquêtes op een systematische manier en bouw je een kwantitatief databestand op. Er bestaan talloze gestandaardiseerde vragenlijsten die je kant-en-klaar kunt inzetten. Heb je meer middelen binnen je bedrijf? Overweeg dan gepersonaliseerde vragenlijsten die zijn afgestemd op de specifieke behoeften en doelen van jouw organisatie. Voor nog meer diepgang kun je kwalitatieve bevragingen uitvoeren, zoals interviews. Dit is vooral handig als je een kleiner aantal werknemers hebt, omdat het directe en gedetailleerde feedback oplevert. Hieronder bespreken we nog een aantal verschillende onderzoeken.

Tevredenheidsonderzoeken van je medewerkers

Elke afdeling of elk team van jouw bedrijf krijgt te maken met andere zaken. Een van de beste vertrekpunten is het meten van de impact en tevredenheid van de huidige interne communicatie. En hoe tevreden zijn ze in het algemeen om te werken voor jouw bedrijf? Zo kun je bijvoorbeeld vragen om punten te geven op zaken zoals werkdruk, werksfeer of organisatie. Anderzijds kun je ook open vragen stellen.

Enquêtes om je bedrijfscultuur te meten

Iedereen bekijkt je bedrijf vanuit zijn of haar eigen standpunt. Bedrijfscultuur omvat de normen, waarden, beelden en symbolen die werknemers delen en die bepalen hoe ze in verschillende situaties denken en handelen binnen een organisatie. Hoewel je als bedrijf kunt beweren dat je een open cultuur en een aangename werksfeer hebt, is het zeer belangrijk om te onderzoeken of dit ook echt zo ervaren wordt door je werknemers. Belangrijke KPI’s om te meten zijn onder andere het communicatieklimaat, samenwerkingsklimaat, feedbackcultuur, bewustzijn van medewerkers van de organisatiestrategie, draagvlak van medewerkers voor deze strategie, en de naleving van normen en waarden.

Teamevaluaties

Teamevaluaties zijn krachtige instrumenten die specifiek zijn gericht op het analyseren en verbeteren van prestaties, samenwerking en communicatie binnen teams. Ze helpen je allerlei inzichten krijgen in de dynamiek van teams, de effectiviteit van die samenwerking evalueren en eventuele knelpunten in de communicatie identificeren. Zo kun je de onderlinge relaties helpen versterken, teamproblemen aanpakken en de algehele productiviteit verhogen.

Innovatie- en ideeënonderzoeken

Niet elke werknemer krijgt altijd de kans om bij belangrijke vergaderingen aanwezig te zijn. Dit kan leiden tot gemiste mogelijkheden om waardevolle input te leveren voor nieuwe ideeën, suggesties voor verbeteringen en innovatieve oplossingen voor bedrijfsuitdagingen. Dankzij dit type bevraging kun je  input verzamelen van werknemers over nieuwe ideeën, suggesties voor verbeteringen en innovatieve oplossingen voor bedrijfsuitdagingen. 

Waar let je best op bij het bevragen van je werknemers?

Goede communicatie is een must, geen nice to have. Daarom is het belangrijk om doorheen het hele proces transparant te zijn naar je werknemers. Vooraf, tijdens en na de interne bevraging volg je daarom de volgende best practices zodat je onderzoek succesvol verloopt.

Bepaal de doelstelling van je medewerker survey

Voordat je begint met het opstellen van vragen, is het essentieel om duidelijk te definiëren wat je wilt bereiken met de bevraging. Wil je de tevredenheid meten, problemen identificeren, of ideeën verzamelen voor verbetering? Een helder geformuleerd doel zal de richting van je vragen en de interpretatie van de resultaten sturen.

Ontwerp de vragen van je intern onderzoek

De kwaliteit van de vragen bepaalt grotendeels de waarde van de verzamelde data. Zorg ervoor dat je vragen relevant zijn voor je doelstellingen en dat ze duidelijk en begrijpelijk zijn voor je werknemers. Vermijd dubbelzinnigheid en streef naar open vragen die ruimte laten voor uitgebreide antwoorden.

Motiveer je werknemers om de interne bevraging in te vullen

Het verkrijgen van een hoog responspercentage vereist motivatie van je werknemers. Communiceer duidelijk waarom de bevraging belangrijk is en hoe de resultaten zullen worden gebruikt. Garandeer anonimiteit om eerlijke feedback aan te moedigen en overweeg eventueel beloningen of erkenning voor deelname.

Analyseer de resultaten van het intern onderzoek

Zodra de bevraging is afgerond, analyseer je de verzamelde antwoorden. Zoek de opvallende punten die naar voren komen. Die helpen om een goed inzicht te krijgen in de stand van zaken en de percepties van je werknemers. Zet indien nodig een tijdelijk team in die zich hierop kan smijten.

Koppel terug naar je medewerkers

Hierna kun je de resultaten delen met je werknemers. Wees transparant over de uitkomsten en laat niets achter. Het komt tenslotte van henzelf, dus als iedereen op de hoogte is, is dat beter. Geef mee dat ze binnenkort te weten zullen komen welke acties en eventuele veranderingen te wachten staan.

Implementeer veranderingen in je bedrijf

De resultaten van je bevraging kun je gebruiken als de basis van actie. Implementeer waar mogelijk veranderingen die voortkomen uit de bevraging. Laat je werknemers zien dat hun input heeft geleid tot concrete verbeteringen in de werkomgeving of de organisatie als geheel. Breng dit indien mogelijk ook op een persoonlijke manier aan je werknemers in de plaats van een droge mail. Wat wil deze verandering concreet zeggen? Hoe zal dit het dagelijks werk impacteren?

Wil jij binnenkort graag een interne bevraging bij jouw medewerkers laten uitvoeren? Bij BABLR denken we graag met je mee en delen we ons advies om je te helpen slagen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie!