Productonderzoek: van idee tot winst

Heb je, wanneer je in de winkel loopt en talloze producten ziet, je al eens afgevraagd wie op het idee gekomen is van een bepaald product, smaak, verpakking of productnaam? “Dat koopt toch niemand”, of “dat ziet er echt niet lekker uit”, zijn reacties die soms door ons hoofd spoken. De meeste producten zijn voor ze op de markt komen wel getest bij het publiek… of dat mogen we toch hopen. Dat brengt ons bij “Productonderzoek”. Productonderzoek is essentieel voor het ontwikkelen van producten die voldoen aan de behoeften van de doelgroep. Het helpt je waardevolle inzichten te verzamelen over wat je klanten willen en verwachten. Door effectief productonderzoek uit te voeren, kun je de kans op succes van je productlanceringen aanzienlijk vergroten.

Productonderzoek

Wat is productonderzoek?

Productonderzoek is een onderzoek waar de mening van verschillende mensen over een product of concept wordt verzameld. Hieruit worden inzichten getrokken om zo te leren hoe de markt reageert op het product en waar ze het meest belang aan hechten. Uit dit onderzoek kunnen conclusies getrokken worden om zo het product te verbeteren voor het op de markt komt.

Online enquêtes, telefonische interviews, focusgroepen en persoonlijke interviews kunnen gebruikt worden om productonderzoek uit te voeren bij een steekproef van huidige of toekomstige klanten. Het kan het team van productontwikkeling inzichten bieden voor verbetering en uitbreiding.

Een productonderzoek moet de volgende onderdelen zeker bevatten:

Vragen over het product: het gaat om de algemene tevredenheid over het product en wat de respondent wel en niet leuk vindt.

Demografische vragen: het gaat om de leeftijd, het geslacht, het inkomen en de locatie van de respondenten. Het maakt demografische groepsanalyse mogelijk.

Vragen over de gebruikerservaring van het product: het gaat erom hoe lang ze het product al gebruiken, hoe vaak ze het gebruiken en of ze problemen hebben gehad.

Grafische beoordelingsschalen: een bevraging kan meten hoe tevreden of akkoord een deelnemer is met verschillende stellingen.

Open vragen: deze maken meer gedetailleerde en nuttige feedback mogelijk. Deze vragen helpen om meer inzicht te krijgen.

Waarom productonderzoek gebruiken?

Productonderzoek zorgt voor belangrijke productfeedback voor de bedrijven. Bedrijven kunnen deze informatie gebruiken om productbeslissingen te nemen en aan de behoeften van de klant te voldoen. Dit kan de klanttevredenheid, loyaliteit en verkoop stimuleren.

Hier zijn enkele redenen waarom productonderzoek belangrijk zijn:

Productfeedback: bedrijven gebruiken productonderzoek om feedback van klanten te krijgen. Deze input kan bedrijven helpen bij het identificeren van sterke en zwakke punten van hun producten.

Productontwikkeling: het kan organisaties helpen bij het vinden van door klanten gevraagde verbeteringen en uitbreidingen. Deze gegevens kunnen de productontwikkeling sturen en de tevredenheid van de consument garanderen.

Marktonderzoek: productonderzoek kan bedrijven helpen hun doelmarkt te begrijpen en betere productkeuzes te maken.

Klanttevredenheid: dit soort enquêtes kunnen bedrijven helpen het geluk van de klant te meten en verbeterpunten voor het product of de klantervaring te identificeren.

Concurrentievoordeel: bedrijven kunnen een concurrentievoordeel behalen door producten te leveren die beter voldoen aan de behoeften en verwachtingen van de klant door een productonderzoek uit te voeren.

Methoden van productonderzoek

Concepttesten: voordat je zelfs een product ontwerpt, wil je misschien eerst het concept testen om te bepalen of het aan de behoeften van klanten kan voldoen.

Prijsbepaling: prijsbepaling moet in een vroeg stadium worden uitgevoerd om te bepalen waar je product in jouw branche zou passen. Ook is het belangrijk om te weten hoeveel de klant bereid is te betalen voor het product.

Effectief productonderzoek uitvoeren: dit omvat het gebruik van nauwkeurige, onbevooroordeelde dataverzamelingsmethoden en het uitvoeren van een grondige concurrentie- en vergelijkende analyse.

Producttests: toon je prototypen en modellen aan potentiële klanten en observeer welke versie hun voorkeur heeft. Vraag ook naar de reden waarom het ene prototype beter is dan het andere. Zo kan je productveranderingen doorvoeren.

Onderzoek van de levenscyclus: blijf ook na het uitbrengen van je product luisteren naar je markt om je merkbekendheid te vergroten en slimme uitbreidingsmogelijkheden voor jouw assortiment te vinden.

Meten van het succes van je productonderzoek: dit is niet eenvoudig: tastbare productresultaten komen veel later, wanneer je feedback voor het product ontvangt.

Tips voor het uitvoeren van productonderzoek

Een online productonderzoek is eenvoudig uit te voeren. Gebruik de informatie uit de enquêtevragen om de vraag te analyseren en de mening van je publiek te visualiseren. 

Moet je meer te weten komen over de demografische gegevens, voorkeuren en andere factoren van je doelmarkt? Welk onderwerp voor productonderzoek je ook kiest, de onderstaande tips zullen je helpen om ervoor te zorgen dat je productonderzoek op het juiste spoor zit.

Definieer je doelen en doelstellingen

Voordat je aan je enquête begint, is het cruciaal om duidelijk te beschrijven wat je doelen en doelstellingen zijn en wat je ervan wilt leren. Dit zal je helpen om relevante vragen te ontwikkelen die inzichtelijke informatie bieden.

Kies het juiste publiek

De resultaten van je enquête zullen slechts zo betrouwbaar zijn als de populatie die je kiest voor je steekproef. Zorg ervoor dat de steekproef die je selecteert de demografie van je beoogde publiek weerspiegelt. Als alternatief kan je een vooronderzoek doen om respondenten te kwalificeren of af te wijzen voor deelname aan de enquête.

Houd het eenvoudig en kort

Respondenten zijn eerder geneigd om een snelle enquête af te ronden dan een lange. Probeer alle informatie die je nodig hebt uit je enquête te halen in zo weinig mogelijk vragen.

Je kunt meten hoe tevreden of akkoord een respondent is met een stelling door een grafische waarderingsschaal te gebruiken, zoals een Likert-schaal. Dit kan je een volledig inzicht geven in je product.

Laat je product testen door de doelgroep

Het testen van je product bij je doelgroep is een belangrijke stap in het ontwikkelingsproces. Door feedback te verzamelen van echte gebruikers, kan je jouw product verfijnen en de kans op succes vergroten. Dit kunnen bijvoorbeeld ook smaaktesten zijn.

De resultaten analyseren

Zodra je de gegevens van je enquête hebt verzameld, moet je de resultaten grondig bestuderen. Zoek naar trends en patronen en bedenk hoe de feedback die je hebt gekregen je kan helpen bij productontwikkeling en marketing.

Klanten informeren dat hun feedback in overweging wordt genomen

Verspil de tijd niet die je klanten je hebben gegeven om je product te ontwikkelen en te verbeteren. Zodra je de resultaten hebt verzameld en zorgvuldig hebt beoordeeld, kun je de resultaten communiceren met de respondenten.

Pretesten van campagnes

Pretesten kan niet alleen bij productontwikkeling maar ook voor het testen van campagnes. Hoe campagnes in de smaak vallen bij de doelgroep is zeer belangrijk, als je dit niet goed inschat kan je imagoschade opdoen en veel budget zo maar weg gooien. In dit artikel kan je meer leren over pretesten bij reclamecampagnes.

Wil je weten hoe jij jouw product moet testen? Aarzel niet en contacteer ons voor een adviesgesprek!