Hoe je marketingstrategie aanpassen na marktonderzoek

Marketingstrategie

Marktonderzoek is een belangrijke stap bij het ontwikkelen van een effectieve marketingstrategie. Het helpt bedrijven inzicht te krijgen in de behoeften en voorkeuren van hun doelgroep, de concurrentie en de algemene trends in de markt. Maar het is niet genoeg om alleen maar onderzoek te doen.

 Het succes van je marketinginspanningen hangt af van hoe je de uitkomsten van je marktonderzoek gebruikt om je strategie aan te passen en beter aan te sluiten op de behoeften van je klanten. In dit blogbericht zullen we enkele belangrijke stappen bespreken om je marketingstrategie effectief aan te passen op basis van de resultaten van je marktonderzoek.

Analyseer de gegevens

Zodra je de resultaten van je marktonderzoek in handen hebt, is de eerste stap om grondig te analyseren wat de gegevens je vertellen. Identificeer de belangrijkste inzichten, zoals de demografische gegevens van je doelgroep, hun koopgedrag, voorkeuren en onvervulde behoeften. Kijk ook naar de gegevens met betrekking tot je concurrenten en de trends in de markt. Deze analyse zal je helpen de belangrijkste kansen en uitdagingen te begrijpen.

Identificeer kansen en uitdagingen

Op basis van je analyse kan je kansen en uitdagingen identificeren. Kijk naar gebieden waar je doelgroep onvervulde behoeften heeft of waar je concurrentie zwak is. Dit kunnen kansen zijn waar je je marketingstrategie op kan richten. Aan de andere kant kunnen uitdagingen wijzen op gebieden waar je moet innoveren of je aanpak moet verbeteren om concurrerend te blijven.

Bepaal je doelstellingen

Op basis van de geïdentificeerde kansen en uitdagingen, moet je je doelstellingen opnieuw evalueren. Zijn er nieuwe doelen die je wilt bereiken? Moet je bestaande doelen aanpassen? Zorg ervoor dat je doelstellingen specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden (SMART) zijn. Door duidelijke doelen te stellen, kan je gerichte acties ondernemen om je marketingstrategie aan te passen.

Pas je waardepropositie aan

Op basis van de behoeften van je doelgroep en de gegevens uit het marktonderzoek, moet je je waardepropositie herzien. Wat maakt jouw product of dienst uniek en waardevol voor je klanten? Communiceer deze waarde duidelijk in je marketingboodschappen en pas indien nodig je productaanbod aan om beter aan te sluiten op de behoeften van je doelgroep.

Kies de juiste kanalen en tactieken

Een effectieve marketingstrategie vereist dat je de juiste kanalen en tactieken kiest om je doelgroep te bereiken. Op basis van je marktonderzoek kan je bepalen welke kanalen het meest effectief zijn om je boodschap over te brengen en je doelgroep te bereiken. Overweeg ook om nieuwe kanalen te verkennen die relevant kunnen zijn voor je doelgroep.

Meet en evalueer

Naast het aanpassen van je marketingstrategie is het belangrijk om de impact van de veranderingen te meten en te evalueren. Volg de juiste KPI’s (Key Performance Indicators) om te beoordelen of je aanpassingen de gewenste resultaten opleveren. Blijf de prestaties van je marketinginspanningen monitoren en pas indien nodig je strategie verder aan.

Conclusie

Het aanpassen van je marketingstrategie op basis van de resultaten van je marktonderzoek is cruciaal om relevant en concurrerend te blijven in een snel veranderende markt. Door grondige analyse, het identificeren van kansen en uitdagingen, het herzien van je waardepropositie, het kiezen van de juiste kanalen en het meten van de resultaten, kan je je marketingstrategie effectief aanpassen en beter inspelen op de behoeften van je klanten. Vergeet niet dat marktonderzoek een continu proces is en dat regelmatige evaluatie en aanpassing van je strategie noodzakelijk zijn om succesvol te blijven.

Wil je weten hoe marktonderzoek jouw bedrijf kan laten groeien? BABLR helpt jou graag verder.
Contacteer ons vrijblijvend.

Diepte interview binnen marketing

Marktonderzoek is een essentieel onderdeel geworden van het zakelijke landschap, omdat het bedrijven helpt beter te begrijpen wat hun klanten willen en nodig hebben.

Hoewel er verschillende methoden beschikbaar zijn om gegevens te verzamelen, spelen diepte-interviews een cruciale rol bij het verkrijgen van waardevolle inzichten. In dit blogbericht zullen we bespreken wat diepte-interviews zijn en waarom ze van onschatbare waarde zijn in marktonderzoek.

Wat zijn diepte-interviews?

Diepte-interviews, zijn gestructureerde gesprekken tussen een interviewer en een respondent, waarbij de respondent de gelegenheid krijgt om uitgebreide, gedetailleerde antwoorden te geven. In tegenstelling tot enquêtes of kwantitatieve onderzoeksmethoden, draait het bij diepte-interviews om het begrijpen van de ervaringen, meningen en percepties van de respondenten op een dieper niveau.

Wanneer toe te passen?

Diepte-interviews zijn bijzonder waardevol in de volgende situaties:

 • Verkennen van complexe onderwerpen: Als je meer wilt weten over complexe onderwerpen, waarbij er geen eenduidige antwoorden zijn, bieden diepte-interviews een kans om diep in de gedachten en gevoelens van de respondenten te duiken. Het stelt onderzoekers in staat om de complexiteit van bepaalde onderwerpen te begrijpen en diverse perspectieven te verkennen.
 • Identificeren van onuitgesproken behoeften: Soms zijn consumenten zich niet volledig bewust van hun behoeften of hebben ze moeite om deze duidelijk te communiceren. Diepte-interviews stellen onderzoekers in staat om verder te graven dan oppervlakkige antwoorden en verborgen behoeften te ontdekken. Door open vragen te stellen en diepgaande gesprekken te voeren, kunnen onderzoekers de diepere drijfveren en motivaties van consumenten begrijpen.
 • Validatie van kwantitatieve gegevens: Terwijl kwantitatieve gegevens (verzameld via enquêtes, statistieken, etc.) belangrijk zijn om bredere trends en patronen te identificeren, kunnen diepte-interviews helpen bij het valideren en verklaren van deze bevindingen. Door individuen rechtstreeks te ondervragen, kunnen onderzoekers context en nuance toevoegen aan de kwantitatieve gegevens, waardoor een vollediger beeld ontstaat.
 • Doelgroepsegmentatie: Diepte-interviews spelen een cruciale rol bij het identificeren en begrijpen van verschillende doelgroepsegmenten. Door met vertegenwoordigers van verschillende segmenten te praten, kunnen onderzoekers inzicht krijgen in de specifieke behoeften, attitudes en gedragingen van elk segment. Dit helpt bij het ontwikkelen van gerichte marketingstrategieën die beter aansluiten bij de doelgroep.

Voordelen van diepte-interviews

Diepte-interviews bieden verschillende voordelen ten opzichte van andere onderzoeksmethoden:

 • Diepgaand begrip: Door de openheid en flexibiliteit van diepte-interviews kunnen onderzoekers dieper graven en een diepgaand begrip krijgen van de gedachten, emoties en motieven van respondenten.
 • Flexibiliteit: In tegenstelling tot gestandaardiseerde enquêtes bieden diepte-interviews de mogelijkheid om de vragen en het gesprek aan te passen aan de behoeften en reacties van de respondent. Dit stelt onderzoekers in staat om nieuwe gebieden te verkennen en onverwachte inzichten te ontdekken.
 • Contextuele informatie: Diepte-interviews geven waardevolle contextuele informatie die niet gemakkelijk uit kwantitatieve gegevens kan worden gehaald. Dit helpt bij het begrijpen van de “waarom” achter het gedrag van consumenten.

Conclusie

Diepte-interviews zijn een onschatbaar instrument binnen marktonderzoek, omdat ze onderzoekers in staat stellen een dieper inzicht te krijgen in de behoeften, motivaties en attitudes van consumenten. Door complexe onderwerpen te verkennen, verborgen behoeften te identificeren, kwantitatieve gegevens te valideren en doelgroepsegmentatie te vergemakkelijken, bieden diepte-interviews waardevolle inzichten die cruciaal zijn bij het ontwikkelen van effectieve marketingstrategieën. Als je op zoek bent naar rijkere, diepgaande informatie over je doelgroep, zijn diepte-interviews de ideale methode om dit te bereiken.

Wil je weten hoe marktonderzoek jouw bedrijf kan laten groeien? BABLR helpt jou graag verder.
Contacteer ons vrijblijvend.

De impact van technologische vooruitgang op marktonderzoek

De opkomst van nieuwe technologieën heeft de manier waarop we zaken doen en communiceren ingrijpend veranderd. In het bijzonder heeft technologische vooruitgang een enorme impact gehad op het gebied van marktonderzoek.

Traditionele methoden zoals enquêtes en focusgroepen worden steeds vaker aangevuld of vervangen door geavanceerde technologische tools en technieken. In dit blogbericht zullen we de positieve invloed van technologie op marktonderzoek bespreken en hoe het de manier waarop we klantinzichten verkrijgen en toepassen, heeft veranderd.

Real-time gegevensverzameling

Met de komst van digitale platforms en sociale media is het nu mogelijk om real-time gegevens over consumentengedrag en -voorkeuren te verzamelen. Bedrijven kunnen gebruikmaken van tools voor sociale luisteren en monitoring om direct inzicht te krijgen in wat er online over hun merk wordt gezegd. Dit stelt marketeers in staat om snel te reageren op trends, feedback te verzamelen en hun strategieën dienovereenkomstig aan te passen.

Big data-analyse

De groeiende beschikbaarheid van gegevens heeft geleid tot de opkomst van big data-analyse in marktonderzoek. Met behulp van geavanceerde analysetools en algoritmen kunnen bedrijven enorme datasets doorzoeken en waardevolle inzichten ontdekken. Door patronen, trends en verbanden in grote datasets te identificeren, kunnen organisaties beter begrijpen hoe consumenten reageren op hun producten en diensten, en kunnen ze gerichte marketingcampagnes ontwikkelen.

Mobiele enquêtes en apps

Mobiele technologie heeft marktonderzoek toegankelijker gemaakt dan ooit tevoren. Met de opkomst van smartphones kunnen enquêtes en vragenlijsten gemakkelijk worden verspreid via mobiele apps. Dit maakt het voor consumenten eenvoudiger om deel te nemen en voor onderzoekers om gegevens te verzamelen op verschillende locaties en momenten. Bovendien kunnen mobiele apps worden gebruikt om gegevens te verzamelen via gamification en het volgen van consumentengedrag, waardoor dieper inzicht wordt verkregen.

Online focusgroepen en virtuele interviews

Traditionele focusgroepen en interviews vergen vaak veel tijd en middelen. Met de opkomst van videoconferenties en online samenwerkingsplatforms kunnen marktonderzoekers nu virtuele focusgroepen en interviews houden. Dit maakt het gemakkelijker om deelnemers van over de hele wereld te betrekken, kosten te besparen en efficiënter gegevens te verzamelen. Bovendien kunnen opnames van virtuele sessies gemakkelijk worden geanalyseerd en gedeeld met belanghebbenden.

Machine learning en kunstmatige intelligentie

Technologieën zoals machine learning en kunstmatige intelligentie (AI) hebben de analyse van marktonderzoeksgegevens verder verbeterd. Deze geavanceerde technieken kunnen grote hoeveelheden gegevens verwerken en patronen ontdekken die moeilijk te identificeren zijn met traditionele methoden. Marktonderzoekers kunnen gebruikmaken van AI-tools om sentimentanalyse uit te voeren, klantsegmenten te identificeren, voorspellende modellen te bouwen en gepersonaliseerde aanbevelingen te doen.

Conclusie

De technologische vooruitgang heeft het marktonderzoek radicaal veranderd en biedt nieuwe mogelijkheden voor diepgaande inzichten in consumentengedrag en -behoeften. Real-time gegevensverzameling, big data-analyse, mobiele enquêtes, online focusgroepen en AI-toepassingen zijn enkele van de manieren waarop technologie de manier waarop we klantinzichten verzamelen en toepassen, heeft getransformeerd. Door deze technologische mogelijkheden optimaal te benutten, kunnen bedrijven effectievere marketingstrategieën ontwikkelen, klantgerichte beslissingen nemen en concurrentievoordeel behalen in een steeds veranderende zakelijke omgeving.

Wil je weten hoe marktonderzoek jouw bedrijf kan laten groeien? BABLR helpt jou graag verder.
Contacteer ons vrijblijvend.

Hoe u met behulp van kwalitatief onderzoek inzicht kunt krijgen in de emoties en attitudes van uw klanten

In de wereld van marketing en zakendoen is het begrijpen van uw klanten van cruciaal belang. Het kennen van hun emoties, attitudes en behoeften stelt u in staat om beter op hen af te stemmen en waardevolle relaties op te bouwen.

Hoewel kwantitatieve gegevens zoals demografische gegevens en statistieken nuttig kunnen zijn, biedt kwalitatief onderzoek een dieper inzicht in de gedachten en gevoelens van uw klanten. In dit blogbericht zullen we de voordelen van kwalitatief onderzoek bespreken en hoe u het kunt gebruiken om een beter begrip te krijgen van de emoties en attitudes van uw klanten.

Wat is kwalitatief onderzoek?

Kwalitatief onderzoek is een onderzoeksmethode die gericht is op het begrijpen van de betekenissen, ervaringen en opvattingen van mensen. Het is gebaseerd op het verzamelen van niet-gekwantificeerde gegevens, zoals interviews, observaties en focusgroepen, en richt zich op het verkrijgen van diepgaande inzichten. In tegenstelling tot kwantitatief onderzoek, dat zich richt op het meten en analyseren van statistische gegevens, stelt kwalitatief onderzoek onderzoekers in staat om de complexiteit van menselijk gedrag en attitudes te begrijpen.

Het belang van emoties en attitudes van klanten begrijpen

Emoties en attitudes spelen een cruciale rol in het besluitvormingsproces van consumenten. Door de emoties en attitudes van uw klanten te begrijpen, kunt u beter inspelen op hun behoeften en wensen. Emoties kunnen het gedrag van klanten sterk beïnvloeden, zoals hun koopbeslissingen en merkvoorkeuren. Attitudes weerspiegelen de houding en opinie van klanten ten opzichte van uw producten, diensten of merk. Door inzicht te krijgen in deze aspecten kunt u uw marketingstrategieën verfijnen, klantrelaties opbouwen en uw concurrentiepositie versterken.

Het gebruik van kwalitatief onderzoek

Kwalitatief onderzoek biedt verschillende methoden om inzicht te krijgen in de emoties en attitudes van uw klanten. Hier zijn enkele veelgebruikte methoden:

a. Diepte-interviews: Door één-op-één gesprekken met uw klanten te voeren, kunt u diep ingaan op hun ervaringen, percepties en emoties. Het stelt u in staat om de drijfveren achter hun gedrag te begrijpen en eventuele pijnpunten te identificeren.

b. Observatie: Door klanten te observeren tijdens hun interacties met uw producten of diensten, kunt u belangrijke inzichten krijgen in hun gedrag en emoties. Observatie kan plaatsvinden in de vorm van winkelobservaties, gebruikerstests of het volgen van online interacties.

c. Focusgroepen: Focusgroepen brengen een groep klanten samen om hun meningen en ervaringen te delen. Door groepsdiscussies te faciliteren, kunt u verschillende perspectieven verzamelen en gemeenschappelijke patronen en emoties identificeren.

Het analyseren en toepassen van de bevindingen

Na het verzamelen van kwalitatieve gegevens, is het belangrijk om deze zorgvuldig te analyseren. Thema-analyse, waarbij gemeenschappelijke patronen en inzichten worden geïdentificeerd, is een veelgebruikte methode. Het is essentieel om open te staan voor nieuwe inzichten en bevindingen, zelfs als ze niet overeenkomen met uw bestaande veronderstellingen.

Met de verkregen inzichten kunt u vervolgens uw marketingstrategieën, productontwikkeling en klantenservice verbeteren. U kunt uw communicatie en berichtgeving afstemmen op de emoties en attitudes van uw klanten, waardoor uw boodschap relevanter en effectiever wordt. Het biedt ook de mogelijkheid om uw klantgerichtheid te versterken door het creëren van gepersonaliseerde ervaringen die de emoties en attitudes van uw klanten positief beïnvloeden.

Conclusie

Het begrijpen van de emoties en attitudes van uw klanten is van onschatbare waarde voor het opbouwen van succesvolle klantrelaties. Kwalitatief onderzoek biedt u de mogelijkheid om dieper inzicht te krijgen in de complexiteit van menselijk gedrag en de redenen achter klantbeslissingen. Door middel van methoden zoals diepte-interviews, observatie en focusgroepen kunt u waardevolle inzichten verzamelen en deze toepassen om uw marketingstrategieën te verbeteren en een betere klantbeleving te bieden. Investeer in kwalitatief onderzoek en ontdek de kracht van emoties en attitudes bij het creëren van een sterke band met uw klanten.

In de wereld van marketing en zakendoen is het begrijpen van uw klanten van cruciaal belang. Het kennen van hun emoties, attitudes en behoeften stelt u in staat om beter op hen af te stemmen en waardevolle relaties op te bouwen. Hoewel kwantitatieve gegevens zoals demografische gegevens en statistieken nuttig kunnen zijn, biedt kwalitatief onderzoek een dieper inzicht in de gedachten en gevoelens van uw klanten. In dit blogbericht zullen we de voordelen van kwalitatief onderzoek bespreken en hoe u het kunt gebruiken om een beter begrip te krijgen van de emoties en attitudes van uw klanten.

Wil je weten hoe marktonderzoek jouw bedrijf kan laten groeien? BABLR helpt jou graag verder.
Contacteer ons vrijblijvend.

De waarde van data-analyse voor marktonderzoek en het nemen van belangrijke zakelijke beslissingen

Ontdek hoe data-analyse bedrijven kan helpen waardevolle inzichten te verkrijgen voor effectieve marketingstrategieën, productverbeteringen en klanttevredenheid.

In de huidige zakelijke omgeving is het gebruik van data-analyse niet meer weg te denken. Data zijn overal om ons heen en we hebben toegang tot meer gegevens dan ooit tevoren. Door deze gegevens te analyseren, kunnen bedrijven waardevolle inzichten verkrijgen die hen kunnen helpen bij het nemen van belangrijke zakelijke beslissingen. Dit is vooral van belang bij marktonderzoek, waar data-analyse een sleutelrol speelt bij het verkrijgen van diepgaande inzichten in klantgedrag en markttrends.

Wat is data-analyse?

Data-analyse is het proces van het verzamelen, transformeren en modelleren van gegevens om waardevolle inzichten te verkrijgen. Dit proces omvat het gebruik van statistische en wiskundige technieken om gegevens te verwerken en te analyseren, zodat deze kunnen worden gebruikt om zakelijke beslissingen te nemen.

De waarde van data-analyse voor marktonderzoek

Data-analyse is van onschatbare waarde voor marktonderzoek, omdat het bedrijven in staat stelt om diepgaande inzichten te verkrijgen in klantgedrag en markttrends. Door het verzamelen en analyseren van gegevens over klantgedrag, kunnen bedrijven trends identificeren en patronen ontdekken die anders moeilijk te zien zouden zijn. Dit kan helpen bij het verbeteren van producten, het ontwikkelen van effectieve marketingstrategieën en het verbeteren van de algehele klantervaring.

Daarnaast kan data-analyse bedrijven helpen bij het identificeren van nieuwe kansen en het vermijden van potentiële valkuilen. Door gegevens te analyseren over markttrends, concurrenten en klantbehoeften, kunnen bedrijven snel en effectief reageren op veranderingen in de markt.  Dit kan het verschil maken tussen succes en falen in een concurrerende zakelijke omgeving.

Data analyse bij marktonderzoek en zakelijke beslissingen

Om data-analyse effectief te gebruiken voor marktonderzoek en zakelijke beslissingen, moeten bedrijven eerst bepalen welke gegevens ze nodig hebben en hoe ze deze kunnen verzamelen. Dit kan het verzamelen van gegevens van sociale media, enquêtes, klantgegevens of andere bronnen omvatten.

Vervolgens moeten bedrijven de juiste tools en technieken gebruiken om deze gegevens te analyseren en te interpreteren. Dit kan variëren van eenvoudige statistische analyses tot complexe modellen en algoritmen. Het is belangrijk dat bedrijven de juiste tools kiezen die passen bij hun behoeften en hun capaciteiten.

Conclusie

Kortom, data-analyse is van onschatbare waarde voor marktonderzoek en het nemen van belangrijke zakelijke beslissingen. Door gegevens te verzamelen, te analyseren en te interpreteren, kunnen bedrijven waardevolle inzichten verkrijgen die hen kunnen helpen bij het ontwikkelen van effectieve marketingstrategieën, het verbeteren van producten en het optimaliseren van de algehele klantervaring. Als je data-analyse nog niet hebt geïntegreerd in je marktonderzoek en zakelijke besluitvorming, is het tijd om dit te overwegen en te profiteren van de voordelen die het kan bieden.

Wil je weten hoe marktonderzoek jouw bedrijf kan laten groeien? BABLR helpt jou graag verder.
Contacteer ons vrijblijvend.

De impact van sociale media op marktonderzoek

Ontdek hoe sociale media de wereld van marktonderzoek hebben veranderd en hoe jouw bedrijf deze kan benutten om waardevolle inzichten te verkrijgen in de behoeften en voorkeuren van je klanten.

De opkomst van sociale media heeft de manier waarop bedrijven zaken doen drastisch veranderd. Het heeft bedrijven de mogelijkheid gegeven om direct te communiceren met hun klanten en meer inzicht te krijgen in hun behoeften en verwachtingen.

Sociale media hebben ook een grote impact gehad op marktonderzoek, omdat het nu mogelijk is om grote hoeveelheden data te verzamelen over het gedrag en de voorkeuren van consumenten.

Hieronder bespreken we de impact van sociale media op marktonderzoek en hoe je dit kan benutten

De impact van sociale media

 • Snellere gegevensverzameling: Traditioneel marktonderzoek was een tijdrovend proces, omdat het vaak lang duurde voordat er voldoende gegevens waren verzameld. Met sociale media kan je echter direct in contact komen met je doelgroep en hun feedback in real-time ontvangen.

 • Betere targeting: Sociale media bieden bedrijven de mogelijkheid om hun doelgroep nauwkeurig te targeten op basis van interesses, demografie en gedrag. Dit betekent dat je relevantere gegevens kunt verzamelen van de mensen die het meest waarschijnlijk geïnteresseerd zijn in jouw producten of diensten.

 • Meer gedetailleerde gegevens: Sociale media bieden bedrijven de mogelijkheid om meer gedetailleerde gegevens te verzamelen over de voorkeuren en interesses van consumenten. Door deze gegevens te analyseren, kan je beter begrijpen wat je doelgroep drijft en jouw producten en marketingstrategie daarop afstemmen.

 • Betere betrokkenheid: Door gebruik te maken van sociale media om in contact te komen met je doelgroep, kun je ook een betere betrokkenheid opbouwen met je klanten. Dit kan leiden tot meer loyaliteit en een beter begrip van hun behoeften en verwachtingen.

Hoe je sociale media kan benutten voor marktonderzoek

 • Monitor conversaties: Door het monitoren van conversaties op sociale media, kan je inzicht krijgen in de meningen en gevoelens van je doelgroep. Dit kan je helpen bij het identificeren van trends en het begrijpen van de behoeften van je klanten.

 • Voer enquêtes uit: Sociale media bieden bedrijven de mogelijkheid om enquêtes uit te voeren onder hun doelgroep. Dit kan je helpen bij het verzamelen van waardevolle feedback en het verkrijgen van inzicht in de behoeften en verwachtingen van je klanten.

 • Maak gebruik van analytics: Door gebruik te maken van sociale media analytics-tools, kan je waardevolle inzichten verkrijgen over het gedrag en de voorkeuren van je doelgroep. Dit kan helpen bij het verbeteren van je producten en marketingstrategie.

 • Maak gebruik van influencers: Influencers op sociale media hebben vaak een grote invloed op hun volgers en kunnen daarom waardevolle inzichten en feedback bieden over jouw producten of diensten.

Conclusie

Al met al is het duidelijk dat sociale media een grote impact hebben op marktonderzoek en bedrijven de mogelijkheid bieden om beter te begrijpen wat hun klanten willen en nodig hebben.

Door te luisteren naar conversaties, het uitvoeren van enquêtes, het analyseren van gegevens en samenwerking met influencers, kunnen bedrijven waardevolle inzichten verkrijgen die hen kunnen helpen bij het verbeteren van hun producten en marketingstrategieën.

Het is dus belangrijk om sociale media te benutten als een instrument voor marktonderzoek en een sterke aanwezigheid te hebben op deze platforms om effectief te communiceren met hun doelgroep en hun behoeften en verwachtingen beter te begrijpen.

Wil je weten hoe marktonderzoek jouw bedrijf kan laten groeien? BABLR helpt jou graag verder.
Contacteer ons vrijblijvend.

Meest gebruikte statistische technieken in marktonderzoek

In marktonderzoek is het belangrijk om informatie te verzamelen en te analyseren om inzicht te krijgen in de behoeften, wensen en gedragingen van consumenten.

Statistische technieken spelen hierbij een cruciale rol, omdat ze helpen om de gegevens te interpreteren en conclusies te trekken.

In dit blogartikel zullen we de tien meest gebruikte statistische technieken in marktonderzoek bespreken. We zullen ook uitleggen hoe deze technieken worden toegepast en wat hun beperkingen zijn. Dit zal lezers helpen om een beter begrip te krijgen van de verschillende opties die beschikbaar zijn voor het analyseren van gegevens in marktonderzoek en om te bepalen welke techniek het beste past bij hun specifieke doelen en vraagstellingen.

Statistische technieken

In het gebied van marktonderzoek zijn er een aantal statistische technieken die vaak worden gebruikt om gegevens te analyseren en conclusies te trekken. In dit artikel zullen we de tien meest gebruikte technieken bespreken en hoe ze worden toegepast in marktonderzoek.

1. Meetnauwkeurigheid: Dit is een techniek die wordt gebruikt om de nauwkeurigheid van een steekproef te bepalen. Meetnauwkeurigheid is belangrijk omdat het ons vertelt hoe nauwkeurig de resultaten van een onderzoek zijn en of de conclusies die we trekken op basis van de resultaten betrouwbaar zijn.

2. Regressie-analyse: Deze techniek wordt gebruikt om de relatie tussen twee of meer variabelen te onderzoeken. Regressie-analyse kan worden gebruikt om te voorspellen hoe veranderingen in een van de variabelen de andere variabelen beïnvloeden.

3. Chi-kwadraat-test: Deze techniek wordt gebruikt om te bepalen of er een significant verschil is tussen twee of meer groepen. Chi-kwadraat-testen worden vaak gebruikt om te bepalen of er een verband is tussen twee variabelen, zoals leeftijd en inkomen.

4. T-test: Deze techniek wordt gebruikt om te bepalen of er een significant verschil is tussen twee groepen. T-testen worden vaak gebruikt om te bepalen of er een verschil is tussen de gemiddelde scores van twee groepen, bijvoorbeeld tussen mannen en vrouwen.

5. ANOVA: ANOVA (analysis of variance) is een techniek die wordt gebruikt om te bepalen of er een significant verschil is tussen twee of meer gemiddelde waarden. ANOVA wordt vaak gebruikt om te bepalen of er een verschil is tussen de gemiddelde scores van verschillende groepen, bijvoorbeeld tussen verschillende leeftijdsgroepen.

6. Meettheorie: Meettheorie is een techniek die wordt gebruikt om te bepalen hoe betrouwbaar en valide een meetinstrument is. Dit is belangrijk in marktonderzoek omdat het ons helpt om te bepalen of we betrouwbare gegevens verzamelen en of we deze gegevens op een juiste manier interpreteren.

7. Clusteranalyse: Clusteranalyse is een techniek die wordt gebruikt om groepen of clusters te vormen op basis van gemeenschappelijke kenmerken. Deze techniek wordt vaak gebruikt in marktonderzoek om te bepalen hoe verschillende doelgroepen zich tot elkaar verhouden en om marketingstrategieën te ontwikkelen die specifiek zijn gericht op deze doelgroepen.

8. Factorenanalyse: Factorenanalyse is een techniek die wordt gebruikt om de relatie tussen verschillende variabelen te onderzoeken en om deze variabelen te groeperen in coherente factoren. Deze techniek wordt vaak gebruikt in marktonderzoek om te bepalen wat de belangrijkste determinanten zijn van het gedrag van de consument en om marketingstrategieën te ontwikkelen die gericht zijn op deze determinanten.

9. Correspondentie-analyse: Correspondentie-analyse is een techniek die wordt gebruikt om te bepalen hoe verschillende groepen zich tot elkaar verhouden op basis van meerdere variabelen. Deze techniek wordt vaak gebruikt in marktonderzoek om te bepalen hoe verschillende doelgroepen zich tot elkaar verhouden en om deze doelgroepen beter te begrijpen.

10. Discriminant-analyse: Discriminant-analyse is een techniek die wordt gebruikt om te bepalen of er een significant verschil is tussen twee of meer groepen op basis van een of meerdere variabelen. Deze techniek wordt vaak gebruikt in marktonderzoek om te bepalen of er verschillen zijn tussen verschillende doelgroepen en om marketingstrategieën te ontwikkelen die gericht zijn op deze doelgroepen.

Conclusie

Al deze statistische technieken zijn belangrijk in marktonderzoek omdat ze helpen om de gegevens te analyseren en conclusies te trekken over de bevindingen van het onderzoek. Het is belangrijk om te onthouden dat elke techniek zijn eigen beperkingen heeft en dat het gebruik ervan afhankelijk is van de specifieke vraagstelling en het doel van het onderzoek.

Wil je weten hoe marktonderzoek jouw bedrijf kan laten groeien? BABLR helpt jou graag verder.
Contacteer ons vrijblijvend.

Marktonderzoek mythbusters: Ontdek de waarheid achter populaire mythes

Marktonderzoek mythbusters

De waarheid achter de mythes van marktonderzoek: de belangrijkheid en waarde voor elk bedrijf.

Marktonderzoek is een belangrijk onderdeel van elk succesvol bedrijf, maar er bestaan helaas veel mythes over wat het is en hoe het gebruikt wordt. Sommigen denken bijvoorbeeld dat het alleen gebruikt wordt door grote bedrijven, of dat het te duur is voor kleinere bedrijven. In dit artikel gaan we op zoek naar de waarheid achter deze mythes en laten we zien waarom marktonderzoek juist zo waardevol kan zijn voor elk bedrijf. We geven ook enkele praktische tips om het meeste uit marktonderzoek te halen. Blijf dus lezen om meer te weten te komen over de waarheid achter de mythes over marktonderzoek.

Marktonderzoek mythbusters

Mythe #1: Marktonderzoek is te duur.

Hoewel het waar is dat sommige markt onderzoeksprojecten duur kunnen zijn, zijn er ook veel kosteneffectieve opties beschikbaar. Online enquêtes kunnen bijvoorbeeld een relatief goedkope manier zijn om gegevens van een groot aantal mensen te verzamelen. Bovendien zijn er veel marktonderzoekbureaus die betaalbare diensten aanbieden, en er zijn ook veel instrumenten en middelen beschikbaar voor het uitvoeren van marktonderzoek met een budget.

Mythe #2: Marktonderzoek kost te veel tijd.

De tijd die nodig is voor marktonderzoek kan variëren, afhankelijk van de omvang en complexiteit van het project. Er zijn echter manieren om het proces te stroomlijnen en de tijd die het kost te minimaliseren. U kunt bijvoorbeeld online enquête tools gebruiken om snel gegevens te verzamelen, of u kunt een marktonderzoeksbureau inhuren om de gegevensverzameling en -analyse voor u af te handelen.

Mythe #3: Marktonderzoek is niet betrouwbaar.

Marktonderzoek kan een betrouwbare bron van informatie zijn als het goed wordt uitgevoerd. Het is echter belangrijk om de juiste onderzoeksmethoden te kiezen en uw onderzoek zorgvuldig op te zetten en uit te voeren om ervoor te zorgen dat de gegevens die u verzamelt nauwkeurig en representatief zijn. Werken met een gerenommeerd marktonderzoeksbureau kan er ook toe bijdragen dat uw onderzoek betrouwbaar is.

Mythe #4: Marktonderzoek is alleen nuttig voor grote bedrijven.

Naast de prijsbepaling is de customer service ook belangrijk. Mensen zijn bereid om meer te betalen voor een betere klantendienst. Een vlot retourbeleid of advies op maat zijn daarbij belangrijke peilers.

Mythe #5: Marktonderzoek kan de toekomst voorspellen.

Hoewel marktonderzoek waardevolle inzichten kan verschaffen in huidige trends en patronen, is het geen kristallen bol die de toekomst kan voorspellen. Marktonderzoek kan bedrijven helpen geïnformeerde beslissingen te nemen op basis van de gegevens die op dat moment beschikbaar zijn, maar het kan niet voorspellen hoe de markt zich zal ontwikkelen of hoe consumenten zich in de toekomst zullen gedragen.

Feit: Marktonderzoek kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Enkele veel voorkomende methoden zijn online enquêtes, focusgroepen, interviews en analyse van secundaire gegevensbronnen zoals sectorrapporten en overheidsstatistieken.

Mythe #6: Marktonderzoek is hetzelfde als marktanalyse.

Hoewel marktonderzoek en marktanalyse verwant zijn, zijn ze niet hetzelfde. Marktonderzoek omvat het verzamelen van gegevens over een specifieke markt of doelgroep, terwijl marktanalyse deze gegevens gebruikt om trends, patronen en andere aspecten van de markt te begrijpen. Marktanalyse kan bedrijven helpen weloverwogen beslissingen te nemen over hoe ze zich in de markt moeten positioneren en hoe ze met andere bedrijven moeten concurreren.

Mythe #7: Marktonderzoek is alleen nuttig voor bedrijven in bepaalde sectoren.

Marktonderzoek kan nuttig zijn voor bedrijven in zeer uiteenlopende sectoren. Of u nu fysieke producten, diensten of beide verkoopt, marktonderzoek kan u helpen uw doelmarkt beter te begrijpen en weloverwogen beslissingen te nemen over hoe u kunt groeien en slagen.

Mythe #8: Marktonderzoek is alleen nuttig voor bedrijven die hun omzet willen verhogen.

Hoewel marktonderzoek bedrijven zeker kan helpen hun omzet te verhogen, kan het ook nuttig zijn voor andere doeleinden. Marktonderzoek kan bedrijven bijvoorbeeld helpen om nieuwe groeikansen te identificeren, om hun producten of diensten te verbeteren of om het concurrentielandschap beter te begrijpen.

Mythe #9: Marktonderzoek is alleen nuttig voor bedrijven die nieuwe producten of diensten lanceren.

Marktonderzoek kan nuttig zijn voor bedrijven in elk stadium van hun ontwikkeling, niet alleen wanneer ze nieuwe producten of diensten lanceren. Bedrijven kunnen marktonderzoek bijvoorbeeld gebruiken om nieuwe groeikansen te identificeren, om hun bestaande producten of diensten te verbeteren, of om hun doelmarkt beter te begrijpen.

Mythe #10: Marktonderzoek wordt alleen gebruikt om producten te verkopen.

In werkelijkheid kan marktonderzoek worden gebruikt om een breed scala aan informatie te verzamelen, zoals klanttevredenheid, concurrentieanalyse en productontwikkeling. Dit kan helpen bij het nemen van beslissingen voor de groei en verbetering van een bedrijf.

Conclusie

In conclusie kan worden gesteld dat marktonderzoek een krachtige tool is voor bedrijven om inzicht te krijgen in de behoeften en wensen van hun klanten, evenals in de concurrentie en de markt in het algemeen. Hoewel het vaak wordt geassocieerd met verkoopdoeleinden, kan het ook worden gebruikt voor een breed scala aan doeleinden, zoals productontwikkeling en besluitvorming. Dit maakt het een belangrijk onderdeel van een effectieve bedrijfsstrategie.

Wil je weten hoe marktonderzoek jouw bedrijf kan laten groeien? BABLR helpt jou graag verder.
Contacteer ons vrijblijvend.

Hoe concurrentie jouw bedrijf kan helpen groeien

Een concurrentieanalyse is een krachtig middel om jouw sterktes en zwaktes te vergelijken met die van de concurrentie

Je hebt het goed gelezen, concurrentie kan er ook voor zorgen dat je bedrijf groeit! Door je concurrentie breed in kaart te brengen, ga je na hoe jij je verhoudt ten opzichte van de concurrentie.

Dit doe je met de welbekende concurrentieanalyse. 

Concurrentieanalyse

Door een uitgebreide concurrentieanalyse uit te voeren, ontdek je welke strategie je concurrenten hanteren om zich in de markt te plaatsen. Op die manier geniet je van een concurrentievoordeel. Het is belangrijk om deze analyse meermaals uit te voeren. Vandaag de dag bevinden wij ons namelijk in een snel veranderende markt. Met de volgende stappen geven we mee hoe je de concurrentie in kaart brengt en hier voordeel uit haalt.

Rechtstreekse concurrenten

In het begin van de analyse breng je de rechtstreekse concurrenten in beeld. Het zijn bedrijven die hetzelfde product of service aanbieden aan dezelfde doelgroep. Neem de belangrijkste concurrenten want er zijn ongetwijfeld veel spelers in de heersende markt.

Producten en diensten

Daarnaast kijk je naar welke producten of diensten ze aanbieden en voor welke prijs. Bepaal op die manier waar eventueel je voordeel ligt. Is jouw product of dienst van hogere kwaliteit? Biedt iedereen dezelfde producten of diensten aan of heb jij als bedrijf een onderscheidend vermogen op een bepaald vlak? Heb je een innovatief kenmerk waar je mee kan uitpakken? Het zijn allemaal vragen waardoor je het onderscheidend vermogen bepaalt.

Prijszetting

Naast de prijsbepaling is de customer service ook belangrijk. Mensen zijn bereid om meer te betalen voor een betere klantendienst. Een vlot retourbeleid of advies op maat zijn daarbij belangrijke peilers.

Marketingactiviteiten

Tot slot neem je een duik in de marketingactiviteiten van je concurrenten. Op welke manier proberen zij een beeld te vormen van hun dienst of product bij hun doelgroep? Je gaat na hoe ze promotie inzetten in hun communicatie.

Nadat je al deze zaken hebt opgenomen, vergelijk je hun sterktes en zwaktes met de jouwe. De resultaten hiervan neem je op in de verdere strategie.

Conclusie

Om alles nog eens kort samen te vatten, kan je aan de hand van het 4P-model de concurrentie kort in kaart brengen:

 • Product: wat verkopen jij en je concurrenten?
 • Prijs: welke prijszetting hanteer jijzelf en je concurrent hiervoor?
 • Plaats: waar verkoop jij je product of dienst en waar doet de concurrent dat?
 • Promotie: Hoe promoot je deze product of dienst in tegenstelling tot de concurrent?

Wil je weten hoe marktonderzoek jouw bedrijf kan laten groeien? BABLR helpt jou graag verder.
Contacteer ons vrijblijvend.

Correct onderzoek uitvoeren door onderzoeksethiek

Goed marktonderzoek doe je door rekening te houden met de ethiek van onderzoek. Dit zijn voorgeschreven deontologische regels, bepaalt door onze wetgeving.

Je moet in lijn zijn met de onderzoeksethiek als je marktonderzoek uitvoert.

Denk daarbij aan de GDPR-wetgeving en het registreren en bijhouden van data van de respondenten. Let er bijvoorbeeld op dat jij je niet schuldig maakt aan onethische marketingpraktijken.

Sugging en frugging 

Dit zijn twee vormen van onethische marketingpraktijken. Sugging is het verkopen van producten of diensten in de vorm van onderzoek. Frugging is gelijkaardig maar daar doe je aan fondsenwerving in de vorm van onderzoek. Vermijd deze vormen ten alle tijde! Maar hoe ga je dan wel aan de slag met correct marktonderzoek?

Deontologische regels

Door rekening te houden met voorgeschreven regels doe je aan correct marktonderzoek. Daarbij staat de anonimiteit, controle van de steekproeven, structuur voor de ondervraging van de respondenten allemaal centraal.

De grootste pijler is de toestemming van deelnemers bij elke soort onderzoek. Er wordt verwacht dat er zowel toestemming is maar dat de gegevens ook beschermd worden.

GDPR-wetgeving

De GDPR of General Data Protection Regulation wetgeving staat in voor de bewaking van persoonsgebonden gegevens. Bij marktonderzoek wordt hier delicaat mee omgegaan. Alle data wordt correct bijgehouden aan de hand van een dataregister. 

Deze privacywetgeving duikt vooral op als we werken met persoonsgebonden gegevens. Voorbeelden zijn je naam, adres, e-mail, … Bij gegevens die niet persoonsgebonden zijn, kunnen we spreken van geanonimiseerde gegevens. Deze kunnen niet gelinkt worden een aan specifiek persoon. Door rekening te houden met volgende regels en wetgeving doe je aan ethisch marktonderzoek.

Wil je weten hoe marktonderzoek jouw bedrijf kan laten groeien? BABLR helpt jou graag verder.
Contacteer ons vrijblijvend.