Hoe meet je de tevredenheid van je werknemers?

Een bedrijf vol gelukkige medewerkers

Zie je het voor je? We willen allemaal gelukkige medewerkers. Het is natuurlijk veel leuker werken als iedereen met plezier zijn job doet.

Los daarvan, waarom is werknemerstevredenheid eigenlijk zo belangrijk?

Betrokken en gelukkige werknemers zijn extra gemotiveerd en dus efficiënter dan werknemers die niet zo happy zijn op het werk. Dit heeft dan weer invloed op de omzet en op je bedrijfsimago. Ziezo, iedereen gelukkig.

Wacht, te snel.

Tevredenheid werknemers

Wat wat vind je personeel eigenlijk belangrijk?

Volgens een enquête van de Society for Human Resource Management is een respectvolle behandeling van al het personeel de allerbelangrijkste factor voor de werktevredenheid in de VS. 

Ook vertrouwen tussen werknemer en het management blijkt volgens dit onderzoek su-per-belangrijk. Naast arbeidstevredenheid en werknemersbetrokkenheid toont dit onderzoek dat ook vergoeding niet onbelangrijk is. We concluderen dat deze drie factoren essentieel zijn om je gelukkige talenten in huis te houden.

Tevredenheid werknemers

Goed, ingewikkeld allemaal

Wat je nodig hebt is een sneak peak in de hoofden van je personeel.  

Hoe staan werknemers in de organisatie en wat zijn de gevolgen hiervan? (bv ziekteverzuim, werksfeer,..)

Niet onbelangrijk, je talenten kennen het bedrijf en de producten die je aanbiedt op hun duim en kunnen dus nuttige aanbevelingen doen.

Ok, interessant. Maar hoe juist?

Al deze info kan je verzamelen met een werknemerstevredenheidsonderzoek. Het recept hiervoor bestaat onder andere uit de doelen die je wil bereiken en de onderwerpen waarover je feedback wil. Enkele belangrijke tips? 

Ok! hier komen ze:

Om betrouwbare resultaten te krijgen is het belangrijk dat je de juiste vragen stelt. Vermijd bv. open vragen, suggestieve vragen en vragen die voor interpretatie vatbaar zijn. Enkele voorbeelden hiervan:

  • Hoe nuttig is de template voor uurregistratie voor starters en seniors binnen de organisatie?
  • Moet een goede werkgever de mogelijkheid bieden om je werkuren zelf te bepalen?
  • Hoe goed is de sfeer binnen het bedrijf?

Overweeg om je enquête anoniem te maken.  Zo kunnen de werknemers op hun beide oren slapen dat ze niet in ongemakkelijke situaties terecht komen. Zo krijg je dan ook de meest eerlijke antwoorden.

All set?

Tijd om eraan te beginnen! Begin er wel niet op eigen houtje aan maar schakel een marktonderzoeksbureau in.

Hulp nodig? Neem gerust contact met ons op.