Naamsbekendheidonderzoek

Via naamsbekendheidsonderzoek gaan we na of mensen je merk of product kennen of herkennen.

Dit soort onderzoek zetten we in om de effectiviteit van communicatie en marketinginspanningen na te gaan. Daarnaast krijgen we een beeld in welke mate de naamsbekendheid van jouw concurrenten zich verhouden tot de jouwe.

Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen spontane en geholpen naamsbekendheid.

Spontane merkbekendheid

Bij een spontaan naamsbekendheidsonderzoek noemen de respondenten zelf merken, binnen een categorie op. Het begrip ‘top-of-mind’ slaat op de eerste naam van een merk die de respondent vermeldt.

Als we bijvoorbeeld vragen wat het beste marktonderzoekbureau is en je antwoord is uiteraard BABLR, dan is dit merk bij jou top of mind. Op die manier weten we hoe goed jouw merk scoort op vlak van merkbekendheid.

Geholpen merkbekendheid

Bij een geholpen naamsbekendheidsonderzoek gaan we na welke merken de respondenten kennen aan de hand van een lijst. Op deze lijst duiden ze aan welke merken ze herkennen, ook al is het enkel bij naam.

Tot slot ontdekken we ook welke associaties die respondenten bij je merk plaatsen. Zo komen we ook te weten welke waarde ze hechten aan een merk.

Ben je tot slot benieuwd naar de meest gemaakte fouten bij marktonderzoek? Ontdek ze in volgend blogartikel.

Nog steeds niet overtuigd om je merkbekendheid te vergroten?

Met naamsbekendheidonderzoek…

  1. Ontdek je hoe de concurrentie zich verhouden tot jouw merk
  1. Ontdek je hoe bekend jouw merk is
  1. Ontdek je of er nood is aan bewustmakingscampagnes

Wist je tot slot dat?

Een bekend merk meer vertrouwen uitstraalt? Hoe meer je merk van naamsbekendheid geniet, hoe meer mensen je merk vertrouwen.