Communicatieonderzoek

Met communicatieonderzoek gaan we na hoe goed een reclame scoort bij (potentiële) klanten. Dat kan gaan over een verpakking, een advertentie, het bereik van een sociale media account, … We kijken hier of de reclamecampagne een bepaalde / gewenste doelgroep bereikt.

Bij communicatie onderzoek wordt de campagne voorgelegd aan de respondenten. Vervolgens worden de reacties gepeild en maken we hier een analyse van.

Bij de analyse kijken we hoe effectief de boodschap naar de doelgroep wordt overgebracht. Het juiste moment en aansluiting bij de doelgroep bepaalt het succes van de boodschap. 

De onderzoeksvragen

De eerste stap van communicatieonderzoek is het formuleren van de onderzoeksvragen. Dit is de probleemstelling en bevat vragen waar we een antwoord op willen. Om deze te achterhalen zijn gesprekken met de opdrachtgever cruciaal.

Als deze duidelijk zijn, gaan we over naar het onderzoeksplan. In dit plan bepalen we welke populatie we onderzoeken. Aan de hand van onderzoek en research verzamelen we vervolgens gegevens. 

We hanteren desk en-fieldresearch om antwoord te krijgen op onze onderzoeksvragen. Desk research focust zich voornamelijk op cijfermateriaal die uit verschillende (online) bronnen terug te vinden zijn. Bij fieldresearch verzamelen we nieuwe gegevens door letterlijk in het veld te stappen en mensen te ondervragen of enquêtes te verspreiden.

Kwalitatief en kwantitatief onderzoek

We gaan ook aan de slag met kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Kwantitatief slaat op de hoeveelheid informatie die we verzamelen door gebruik te maken van bijvoorbeeld een enquête. Bij kwalitatief onderzoek gaan we aan de hand van (diepte) interviews bij een kleinere groep mensen informatie verkrijgen. Deze is meer kwalitatief van aard maar neemt meer tijd in beslag om te verkrijgen.

Aan de hand van de verzamelde gegevens, stellen we tot slot de analyse op en rapporteren deze. Door de gegevens in grafieken te gieten en de belangrijkste waarnemen uit interviews op te pikken, geven we antwoord op de vooropgestelde onderzoeksvragen en lossen zo de probleemstelling op.

Wil je nog meer weten over het verschil tussen kwalitatief en kwntitatief onderzoek? Lees dan ons uitgebreider blogartikel.

Nog steeds niet overtuigd om aan communicatieonderzoek te doen?

Met communicatieonderzoek ontdek je…

  1. Met welk probleem je merk kampt
  2. Onderzoeksvragen die deze probleemstelling oplossen
  3. Interessante gegevens over je doelgroep

Wist je tot slot dat?

Er in totaal meer dan 100 communicatiemiddelen zijn? Elk merk heeft wel één communicatiemiddel dat stroef loopt. Door communicatieonderzoek kan je dit verbeteren.